Peder Egseth blir ny næringspolitisk sjef i Sjømat Norge.

Peder Egseth til Sjømat Norge

- Med bakgrunn som statssekretær ved Statsministerens kontor og en tung politisk, økonomisk og organisatorisk bakgrunn er Peder riktig mann for Sjømat Norge, sier adm.dir. Geir Ove Ystmark.

Publisert

Sjømat Norge delte i en pressemelding i dag nyheten om at Peder Egseth vil tiltre som næringspolitisk sjef i Sjøtmat Norge den 15. oktober.

Egseth skal lede og koordinere organisasjonens arbeid opp mot Storting, myndigheter, politiske partier, NGO’er, og andre sentrale aktører, samt ha fagansvaret for skatte- og avgiftspolitiske spørsmål.

Peder Egseth har vært sentral i norsk politkk i flere år. Han kommer fra jobb i NHO.

For en uke siden ble det kjent at Aina Valland går fra Sjømat Norge til en viktig post hos Lerøy Seafood Group ASA. Hun har frem til nå hatt mange av de arbeidsoppgavene som Peder Weidemann Egseth skal ha. I tillegg til det politiske arbeidet vil han ha fagansvaret for skatte- og avgiftspolitikken, og følge opp mye av den tunge tversgående næringspolitikken.

Egseth selv sier at han gleder seg til å begynne i organisasjonen, og til å jobbe sammen med de mange dyktige fagfolkene, bedriftslederne og tillitsvalgte.

- Det å jobbe tett på kystnæringslivet er veldig motiverende. Sjømatnæringen består av eiere og bedriftsledere som gløder for å bygge samfunn og skape flere jobber. Det er rett og slett et motiverende oppdrag jeg har tatt på meg, sier han.

Frem til nå har han jobbet hos NHO. Han skal derfor bare gå ned trappa én etasje fra ledelsen i NHO til en ledende stilling hos Sjømat Norge.

- Når vi lyktes med å få til et så smidig og raskt bytte skyldes det at NHO har vært fleksible, sier Ystmark. De så at vi trengte en sterk person til denne posten, og har gitt oss tilgang på han uten oppsigelsestid.

De to avdelingene kommunikasjon og næringspolitikk blir nå slått sammen under ledelse av Kristin Langeland.