Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Gustav Erik Blaalid.

- Volumene må opp

Gjennom sitt første år i ministerstolen forteller Per Sandberg han at han har lært mye. Og selv om høye prise gleder er han også opptatt av at produksjonsvolumene må opp. - Dette må vi gjøre noe med! Det er nå så stor etterspørsel etter fisk fra Norge at jeg gjerne skulle sett økning i produksjonen, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sandberg beskriver 2016 som et år med mange viktige hendelser, både for hans egen del og for departementets.

- Jeg har hatt gleden av å møte utrolig mange positive mennesker, små og store næringsutøvere innenfor sjømatnæringen, forskere og organisasjoner som tenker opp og frem. Besøket til Iran var viktig. Et marked med 80 millioner mennesker kan gi store muligheter for eksport av både norsk sjømat og teknologi. Så vil jeg trekke frem arbeidet med det nye vekstregimet for havbruk som jeg innfører i år, oppsummerer han.

- Hva tror du reaksjonene på det endelige trafikklysregimet fra næringen blir?

- Stortinget har besluttet at fremtidig vekst i lakse- og ørretoppdrett skal reguleres etter dette systemet. Kunnskapsgrunnlaget for systemet forbedres stadig, og vi har hatt forslag til produksjonsområder og fleksibilitet i systemet ute på høring. Jeg er overbevist om at næringen ser at det som blir innført vil tjene dem på sikt.

- Hvor mye vekst i havbruksnæringen tror du det blir i 2017?

- På kort sikt har næringen fått tilbud 5 prosent vekst i MTB, og før sommeren i fjor lanserte vi i tillegg en prøveordning med såkalt «variabel MTB» som også skulle gi mulighet for vekst på kort sikt, og gi en mer fleksibel tilpasning av produksjon. Fasiten på hva dette betyr har vi ennå ikke fått.

- Så er det også mye næringa selv kan gjøre for å vokse med den kapasiteten den allerede har. Det er mulig å øke produksjonen uten nye tillatelser. Bedre metoder for forebygging og bekjempelse av lakselus, og ikke minst mindre svinn, er områder hvor det er mulig å hente ut produktivitetsgevinster. Det vil være for tidlig å se effekten av utviklingstillatelsene allerede i 2017, men jeg mener disse på sikt også vil bidra.

Mer om hvilke tanker Fiskeriministeren har om fjoråret samt inneværende år kan du lese i årets første utgave av magasinet Norsk Fiskeoppdrett.