Fiskeriminister Per Sandberg under åpningen av årets matfestival i Bergen. Foto: Katarina Berthelsen.

- Vi har mange saker som gjenstår

Fiskeriminister Per Sandberg mener ukens valgresultat gir forutsigbarhet for næringen fremover. Får han lov, vil han fortsette som fiskeriminister.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sandberg forteller til kyst.no at han synes Fremskrittspartiet har gjort et godt valg.

- Jeg ønsker å fortsette som fiskeriminister, så dersom Erna vil ha meg med videre som fiskeriminister fortsetter jeg, slår han fast.

- Vi har mange saker som gjenstår, og fiskeridepartementet er et viktig departementet i tiden fremover.

Les ogsåForskningsrådet gir Sandberg og Aspaker terningkast 4

- Ikke et eventyreksperiment

Han forteller at for havbruksnæringen betyr valgresultatet at næringen får forutsigbarhet fremover.

- Og ikke et eventyreksperiment med innflytelse fra partier som ønsker å hindre næringen i å vokse.

- Frykter du at Venstre og KrF vil kreve innstramninger i havbrukspolitikken i bytte mot regjeringsstøtte?

- Nei jeg frykter ikke at Venstre og KrF vil kreve innstramminger i havbrukspolitikken. Jeg har gjennom min tid som fiskeriminister hatt en god dialog  med både Venstre og KrF hvor vi har kommet frem til gode løsninger sammen.

Flere arter og liberaliserte konsesjonsvilkår

I Fremskrittspartiet sitt partiprogram skriver de at Norges lange og til dels beskyttede kystlinje med ren sjø og et desentralisert bosetningsmønster, samt arbeidskraft med høy kompetanse innen akvakultur, ligger til rette for å styrke nasjonens posisjon som ledende innen oppdrett av sjømat.

– Nærheten til markedet for fersk sjømat, samt kunnskap fra landbasert foredling av fisk, gjør at det ligger til rette for en større grad av videreforedling innen landets grenser, skriver partiet.

Ministerens parti mener at oppdrettsnæringen har store muligheter for økt ekspansjon og verdiskaping gjennom oppdrett av nye arter og større grad av videreforedling.

– Det er i dag for strenge vilkår for tildeling av konsesjon for oppdrett, noe som virker negativt for næringen. Konsesjonsvilkårene må liberaliseres og forvaltes etter bærekraftprinsippet.

Les også: Valg2017: Vi oppsummerer og kommenterer hva partiene vil med oppdrett