Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

- Dette må oppdretterne se etter for å påvise yersiniose

PHARMAQ Analytiq deler bilde av hvordan blødninger i svømmeblæren ser ut ved sykdom, for at man enklere skal kunne påvise yersiniose.

Publisert

På sine hjemmesider viser de til at flere fiskehelsetjenester melder om et økende problem med Yersiniose på stor fisk i sjø.

Tidligere denne uken tok Barbo Klakegg fra fiskehelsetjenesten også for seg problemet og anbefalte vaksinering mot sykdom.

PHARMAQ Analytiq skriver at det er til dels store tap både på fisk som kommer fra settefiskanlegg med kjente problemer med Yersinia ruckeri, og på fiskegrupper som aldri har hatt påvist Yersiniose tidligere.

Utbrudd er registrert så sent som 15-18måneder etter utsett.

For at oppdrettere og fiskehelsetjenester vet hva de skal se etter for å påvise sykdom, deler de et bilde hvor sykdom ses ved små blødninger i svømmeblæren.

Pharmaq melder yersiniose best påvises ved å se etter små blødninger i svømmeblæren. Foto: Pharmaq Analytic.
Pharmaq melder yersiniose best påvises ved å se etter små blødninger i svømmeblæren. Foto: Pharmaq Analytic.

Vet ikke hvordan den smitter

Bakterien som påvises på de store fiskene påpekes er Yersinia ruckeri O1b, som er samme type som i lang tid er kjent fra flere settefiskanlegg i Norge.

De skriver at bakterien er kjent for å kunne gi betydelige problemer i settefiskfasen og like etter sjøsetting.

- Yersinia ruckeri regnes for å være en ferskvannsbakterie, men vokser også på blodskåler med ekstra tilsetning av salt. På større fisk har man tidligere sjelden sett utbrudd, men dette er altså nå et økende problem.

De viser til at flere utbrudd er sett 1-2 uker etter mekanisk avlusning, men om fisken smittes i behandlingsflåtene, eller om fiskegruppene har med seg bakterien fra settefiskfasen slik at behandlingen aktiverer bakterien fra en bærer tilstand, påpekes ikke er avklart.

- Denne bakterien har evne til å danne biofilm og er kjent for å være vanskelig å sanere bort. Kartlegging av smittekilden til utbrudd av Yersiniose på stor fisk er noe vi jobber med og håper å ha klarere svar på snart.

Blødninger i svømmeblæren

Yersiniose kalles også rødmunnsyke eller Enteric Redmouth Disease (ERM) da man kan se sår rundt munnen på små fisk. Men ofte ser man ingen ytre tegn på fiskene, og det er lite indre funn. Histologisk kan man se små blødninger flere steder i fiskene, men ofte finner man ingen histologiske funn.

Bjørnar Paulsen fra Pharmaq har mye erfaring med Yersiniose både på liten og stor fisk. Hans erfaring er av sykdommen best påvises ved å se etter små blødninger i svømmeblæren. Bakterien er videre lett å dyrke og påvises lett på blodskål eller ved PCR.

PCR-prøver viktig for å unngå feil mistanke

Da Yersiniose ofte ikke gir noen histologiske funn mener de PCR-prøver avgjørende for å få en sikker diagnose.

- Yersiniose kan evt gi blødninger som sees histologisk, men dette er et uspesifikt funn som kan ha flere årsaker. Histologi med blødninger i f.eks. lever kan gi mistenke om ILA, og det er derfor helt avgjørende at man har PCR-prøver tilgjengelig for raskt kunne unngå en slik mistanke.

- Generelt anbefaler vi alltid å ta ut PCR sammen med histologi. En histologimistanke om meldepliktig sykdom uten realtime RT-PCR utløser meldeplikt til Mattilsynet.

For å unngå at en lokalitet eventuelt blir båndlagt på feil grunnlag må analyseselskapet ha mulighet til å umiddelbart avkrefte denne mistanken med realtime RT-PCR analyse.