Stig Nilsen, konserleder for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: Lerøy.
Stig Nilsen, konserleder for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: Lerøy.

- Vi er veldig overrasket

Lerøy Seafood Group er overrasket over konklusjonen i vedtaket fra Fiskeridirektoratet, rundt deres utviklingskonsept Pipefarm.

Publisert

Våren 2016 søkte nemlig selskapet om ni tillatelser og en MTB på 7020 tonn, for å utvikle konseptet Pipefarm. Nå har direktoratet valgt å gå videre med søknaden, for tildeling av én tillatelse med en MTB på 450 tonn.

Les også: Lerøy Seafood kan få realisere én Pipefarm

Opprinnelig ønsket selskapet disse ni tillatelsene for å utvikle- og teste Pipefarm, på tre ulike lokalitetstyper.

Fiskeridirektoratet skriver i sin begrunnelse på vedtaket at de mener én Pipefarm-konstruksjon bør kunne dimensjoneres for å tåle miljøkreftene på alle tre ulike lokalitetstypene. De ser derfor ikke noen grunn til at det skal bygges mer enn én versjon av konseptet.

- Fra et teknologisk ståsted finnes det derfor ikke grunn for å tildele utviklingstillatelser for å realisere flere produksjonsenheter, slår Fiskeridirektoratet fast.

Overrasket

Stig Nilsen som er konsernleder for havbruk i Lerøy Seafood Group, kommenterer kjapt vedtaket fra direktoratet.

- Vi er veldig overrasket over konklusjonen, sier han til Kyst.no.

Om den ene tillatelsen er nok til å ta prosjektet videre, eller noe mer om hva de skal gjøre fremover, kommenteres derfor ikke.

- Nå må vi bruke noe tid på å gå igjennom og vurdere begrunnelsen fra Fiskeridirektoratet, før vi vurderer videre prosess fra vår side, legger han til.

Det er beregnet at det kan koste opptil 70 millioner og realisere én Pipefarm, som selskapet selv beskriver som et lukket flytende lengdestrømsanlegg.