(F.v) Jan Olav Langeland (Salmon Group), Åge Klepp (Rethink Food), Hanna Dåvøy Rørtveit (Salmon Group) og Ola Hedstein (Rethink Food).

Salmon Group og Rethink Food inngår samarbeidsavtale

Både fisk og kjøtt er mat. Det er på høy tid å se blå og grønn sektor i sammenheng. Derfor inngår Salmon Group og Rethink Food en samarbeidsavtale.

Publisert

Skal vi produsere nok, sunn og trygg mat må blå og grønn sektor lære av hverandre og utnytte hverandres sterke sider, heter det i pressemeldingen fra Salmon Group.

- Både blå og grønn sektor er to matproduserende næringer som begge sitter på høy kompetanse og råvarer i verdensklasse. Skal vi utnytte potensiale i begge næringene må vi jobbe sammen, sier administrerende direktør i Salmon Group, Jan Olav Langeland, om samarbeidet.

- Må være lønnsomt

Kravene fra både forbrukere og myndigheter for å drive god matproduksjon blir stadig strengere. Begge næringer opplever press på klima og dyrevelferd. 

- Det er behov for å utvikle nye produksjonsmetoder i produksjonen av mat og stimulere til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Begge sektorer sliter med at det ikke lønner seg å ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Dette vil vi jobbe for å endre, sier partner i Rethink Food, Ola Hedstein.

Begge næringer har gode matprodukter som er attraktivt på det internasjonale markedet. Der har blå sektor kommet et stykke lenger enn grønn sektor. 

- For både å utvikle produksjonen og utnytte mulighetene i eksportmarkedet så er samarbeid nøkkelen til suksess, sier Hedstein.

Samarbeidet starter i oktober og begge parter har store forventninger om å skape positive endringer.