Hanna Dåvøy Rørtveit tiltrer i sin nye stilling i Salmon Group fra 1. januar 2023.

Hun er ny kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group

Hanna Dåvøy Rørtveit er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group. Hun har vokst opp med havbruk og har et brennende engasjement for sjømatnæringen!

Publisert Sist oppdatert

Salmon Group melder at Hanna Dåvøy Rørtveit er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group.

Hun har en bachelorgrad i journalistikk i fra Høgskulen i Volda og en mastergrad i strategisk kommunikasjon fra Høyskolen Kristiania. Hun kommer fra stillingen som fungerende kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, der hun også tidligere har vært juniorrådgiver og hatt internship.

Jan Olav Langeland er glad for å ha fått inn Hanna Dåvæy Rørtveit som ny kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group.

- Gjennom Sjømat Norge jobbet Hanna blant annet med prosjektet «Next Generation Seafood», et kommunikasjonsprosjekt som fokuserer på hvordan vi som sjømatnæring skal kommunisere for å løfte både omdømme og attraktivitet blant de yngre generasjonene som er på vei opp og frem, sier administrerende direktør Jan Olav Langeland i en pressemelding.

Rørtveit har vokst opp ved Sognefjorden og har gjennom ungdomsårene hatt ulike sommerjobber hos Osland-gruppen. Her har hun tilegnet seg erfaring fra ulike deler av verdikjeden, som for eksempel settefiskanlegg og administrasjon.

- Med Hanna på laget får vi en verdifull kombinasjon av bransjekunnskap, et brennende engasjement for næringen og en solid evne til å formidle dette. Dette er virkelig i tråd med oppgaven vår både overfor eierne våre i Salmon Group, men også som en tydelig stemme i en næring som har behov for å øke kunnskap og engasjement hos utenforstående. Vi synes også det er svært interessant at Hanna, gjennom sin deltagelse i «Next Generation Seafood» besitter så mye innsikt om unges perspektiver på havbruksnæringen. Dette er noe vi gleder oss til å høre mer om, og som vi kommer til å ta med oss i arbeidet fremover, sier Langeland.

Starter på nyåret

Rørtveit tiltrer stillingen 1. januar 2023, og sier at hun har gjennom Next Generation Seafood blitt enda bedre kjent med bransjen, og ikke minst samlet inn mye god innsikt i hvordan blir oppfattet i fra utsiden, særlig fra de unge.

Salmon Group:

  • Er et nettverk for små og mellomstore, lokaleide selskap i havbruksnæringen som produserer laks og ørret i Norge.
  • Selskapet har aksjonærer langs hele kysten og administrasjonen er i Bergen.

- Jeg gleder meg til å ta med meg den kunnskapen jeg har tilegnet meg i dette prosjektet, videre inn i Salmon Group. Det at jeg har vokst opp med Osland-gruppen som en hjørnesteinsbedrift i bygden min, gjør at jeg virkelig brenner for og deler engasjementet aksjonærene i Salmon Group har for både havbruk og ikke minst viktigheten av de sterke lokalsamfunnene, sier hun, og legger til:

- Å klare å kommunisere ringvirkningene våre selskap har ute i distriktene på en måte som skaper engasjement og forståelse, ikke bare til den kommende generasjonen vi har lyst til å rekruttere, men også til de som tar beslutningene i dette landet, har aldri før vært viktigere. Det er en jobb jeg, sammen med aksjonærene og resten av administrasjonen, er klar til å gyve løs på, sier Hanna Dåvøy Rørtveit.