Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viser ifølge Fiskeridirektoratet at cirka 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken til Norcod.
Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viser ifølge Fiskeridirektoratet at cirka 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken til Norcod.

Egg fra oppdrettstorsk funnet i Meløy i Nordland

Fiskeridirektoratet har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune. Prøveinnsamlingen er en del av et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av torskeoppdrett.

Fiskeridirektoratet har i forbindelse med to rømmingshendelser det siste året innledet et samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) om oppfølgende feltundersøkelser. Målet er å øke kunnskapen om oppdrettstorskens atferd og spredning etter rømming, og å undersøke risikoen for at oppdrettstorsk gyter.

Har funnet egg

I forbindelse med funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy i Nordland, har forskere fra HI sammen med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, gjennomført et forskningstokt.

- Vi samlet inn eggprøver og prøver av vill torsk i området. Disse er sammenlignet med oppdrettstorsk fra Norcod sin lokalitet Frosvika som ble samlet inn i forbindelse med sporingssaken tidligere i år.

Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viser ifølge Fiskeridirektoratet at cirka 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken i det aktuelle anlegget. Eggene er samlet inn på 10 ulike prøvesteder spredt i sjøområdet rundt Åmøy.

Hvorvidt eggene stammer fra gyting i anlegget, eller gyting av torsk som har rømt fra anlegget, gir ikke analysene svar på.

- Vi vil denne uken gjennomføre et oppfølgende tokt for å dekke gytesesongen til vill torsk, skriver de.