Mistanke om ILA på Måsøval-lokalitet

Måsøval har mistanke om ILA ved lokaliteten Slettvika i region Vest.

Publisert Sist oppdatert

Lokaliteten har 535 000 fisk med en snittvekt på 3,0 kilo, opplyser selskapet i en pressemelding.

Måsøval avventer bekreftelse på analyser for verifisering av diagnosen.

Kartlegger smitteomfang

Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå.

Måsøval arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

- Dersom ILA endelig påvises er Måsøval klare til å slakte ut fisken på kort tid, heter det i meldingen.