Pukkellaks i norske elever har økt betydelig i 2021, melder NINA.
Pukkellaks i norske elever har økt betydelig i 2021, melder NINA.

Pukkellakseksplosjon i 2021

Det kom åtte ganger mer pukkellaks til Norge i 2021 enn i 2019, og hele 17 ganger mer enn i 2017. Fortsetter pila oppover i 2023?

Publisert

Pukkellaksinvasjonen i 2021 fikk de foregående invasjonene til å blekne: Registreringene i 2021 viser at antallet pukkellaks langs norskekysten og i norske elver var åtte ganger høyere enn i 2019, og hele 17 ganger høyere enn i 2017. Som tidligere var fangsten av pukkellaks aller størst i Finnmark og Troms.

De skriver at helt nytt i år er det at forskerne har brukt fangststatistikken til å sammenligne tidspunktet for når pukkellaksen og vår egen laksefisk oppholder seg langs norskekysten og når de går opp elvene.

– Ut fra fangststatistikken ser det ut til at de oppholder seg samtidig langs kysten, og at de fanges i elva i samme periode, forteller NINA-forsker Henrik H. Berntsen i en pressemelding.

Svært mye pukkellaks i enkelte elver i nord

Økningen i antall pukkellaks i 2021 sammenlignet med tidligere år skyldes at det var flere elver med mye pukkellaks vest- og sørover i Troms og Finnmark, men også at det var svært store fangster i noen elver i Øst-Finnmark.I fem elver i Øst-Finnmark (Vestre Jakobselv, Vestelva i Nesseby, Munkelva, Neiden og Tana) ble det til sammen registrert 109 000 pukkellaks.

I Vestelva alene ble det fanget over 20 000 pukkellaks, mens det i Tanaelva ble registrert totalt 49 5000 pukkellaks. Fangsten i elvene fra Nordland og sørover var høyere i 2021 enn i de foregående pukkellaksårene, men utgjorde en liten andel av den totale elvefangsten i Norge.

208 000 pukkellaks registrert

Totalt ble 208 000 pukkellaks registrert fanget og observert i norske elver og kystfarvann i 2021. Til sammenligning ble 12 000 pukkellaks registrert i 2017 og 25 000 i 2019. Av fisken fanget i 2021 ble 104 000 fisket ved uttaksfiske i elv, 39 000 i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen, 13 700 ved sportsfiske i elv og 1700 ved sportsfiske i sjøen. I tillegg ble 49 000 pukkellaks observert under drivtelling eller kameraovervåking av elver.

Stor spenning knyttet til 2023

I 2023 kan vi igjen forvente at pukkellaksen inntar norske elver, og det knyttes stor spenning til om økningen fortsetter.

– Hvis utviklinga gjentar seg, kan det bli veldig mye pukkellaks neste år. Det var gode forhold for pukkellaksen og mye gyting i 2021, så pilene peker den veien, forteller Berntsen.

Berntsen oppfordrer derfor til fortsatt god overvåking av innsiget av pukkellaks.

– Med stadig mer pukkellaks i mange elver øker arbeidsmengden med å fjerne så mye av fisken som mulig. Når store mengder fisk må håndteres vil mindre informasjon om hver enkelt fisk registreres, og vi står derfor ovenfor en situasjon hvor vi framover kan få mindre informasjon om innsiget, til tross for stort antall pukkellaks, sier han.

– Fremtidig overvåking og registrering bør derfor planlegges og tilpasses slik at vi ikke går glipp av viktig kunnskap om pukkellaksen og dens påvirkning på norske elveøkosystemer, avslutter Berntsen.

Les rapporten: Pukkellaks i Norge 202