Finnmark er den delen av landet som har kjent sterkest på invasjonen av pukkellaks, skriver NJFF. Illustrasjonsbilde: Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Inviterer til felles innsats mot pukkellaks

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) inviterer til et krafttak mot pukkellaks i norske lakseelver. – Skal vi møte utfordringen med en økende spredning av den uønskede pukkellaksen i våre vassdrag må det konkrete tiltak til, og det haster.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette sier styrerepresentant og leder i NJFFs sportsfiskeutvalg Bjarte Erstad  i en pressemelding.

En ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) viser at invasjonen av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, og produktiviteten til lokal laksefisk. Klima spiller inn, de siste årene har havtemperaturene i nord økt kraftig.

Et varmere klima kan gi uventet samspill mellom pukkellaks, sykdomsorganismer og andre arter, og det gir grunn til ytterligere bekymring med tanke på de sårbare bestandene av ville laksefisk vi forvalter i nord.

Inviterer til å etablere en beredskap

Et tiltak som har vist seg å være effektivt for å redusere negative konsekvenser av pukkellaks, er målrettet utfisking, særlig i elva når den går opp der.

- NJFF har lokallag og engasjerte sportsfiskere i de aller fleste elvene. Dersom myndighetene vil være på offensiven og sette av ressurser til nødvendige tiltak, så skal vi bidra med vårt, sier Bjarte Erstad, men det haster! Han ser for seg en koordinert innsats ledet av miljøforvaltningen.

Fisket 9,6 tonn pukkelaks

Finnmark er den delen av landet som har kjent sterkest på invasjonen av pukkellaks.

- Vi har kjent på fortvilelsen når vi står med vaderne på og haler opp tusenvis av pukkelaks fra våre elver. I 2019 fisket vi 9,6 tonn pukkellaks i våre elver! sier Geir Thrane, leder i NJFF-Finnmark.

- Vi inviterer miljømyndighetene med på laget for å etablere en beredskap i de mest sårbare områdene våre. Vi i NJFF kan bidra i det praktiske arbeidet med utfisking av pukkellaks i elvene. Det krever en stor innsats, men vi er da også mange frivillige som kan bidra, og vi har erfaring fra dette fisket i flere Finnmarkselver.