Teamet bak Purecod AS, foran fra venstre: Silje Ellila, Mikael Rønes, Lola Navarro. Bak fra Venstre: Thomas Buksholt, Fredrik Friis, Teodor Strand-Johansen, Eirik Jørs og Erling Kristiansen. Ikke til stede på bildet: Odd Arne Rønes, Severin Rønes og Jens Christian Leknessund. Foto: Purecod.
Teamet bak Purecod AS, foran fra venstre: Silje Ellila, Mikael Rønes, Lola Navarro. Bak fra Venstre: Thomas Buksholt, Fredrik Friis, Teodor Strand-Johansen, Eirik Jørs og Erling Kristiansen. Ikke til stede på bildet: Odd Arne Rønes, Severin Rønes og Jens Christian Leknessund. Foto: Purecod.

Fikk tillatelse til torskeoppdrett i lukkede merder

Purecod har i dag mottatt tillatelse til oppdrett av torsk i lukkede merder ved Røneset i Storfjorden. 

Publisert Sist oppdatert

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt Purecod produksjonstillatelse til oppdrett av atlantisk torsk (Gadus Morhua) i lukkede merder i Storfjorden. Tillatelsen på 4 MTBer er ifølge selskapet den første i sin klasse og baner vei for at Purecod blir verdens første torskeoppdretter basert på bruk av lukkede merder i sjøen.

Purecod AS ble etablert i 2020, og er heleid av Blue Future AS. Mikael Rønes, CEO i Purecod har vært sentral i utviklingen av oppdrett på torsk. Rønes er en av grunnleggerne bak torskeoppdretteren Norcod, som i dag er notert på Oslo Børs.

- Dette er en viktig milepæl for Purecod, og vi mener det er med på å sette en helt ny standard for næringen. Vi er svært fornøyde med at myndighetene gir oss disse konsesjonene slik at vi kan bevise at dette er en fremtidsrettet måte å produsere torsk på, sier Mikael Rønes, CEO i Purecod.  

- Torskeoppdrett er nå i en svært viktig utviklingsfase, og ved å bruke mer miljøvennlige og ansvarlige oppdrettsmetoder bidrar vi til at næringen tar et viktig steg i riktig retning.

Les også: Drøftet arealutfordringer i stort torskemøte

Dobbel barriere

Ved bruk av lukkede merder mener selskapet det oppnås et mer kontrollerbart miljø for fiskens oppvekstvilkår. De lukkede merdene består av en dobbel barriere som skal minimere risiko for rømming av fisk og reduserer muligheten for direkte interaksjon med omliggende miljø.

- Dette reduserer risikoen for påvirkning av villfiskbestanden, sykdom og parasitter, skriver de.

Systemet deres er utstyrt med et slamoppsamlingssystem som gjør at organisk materiale kan samles opp på en sikker måte.

- Det jobbes aktivt med flere løsninger for foredling av slammet som en del av Purecod sin bærekraftstrategi, heter det i pressemeldingen.

Om Purecod AS 

  • Purecod AS er heleid av Blue Future AS. Purecod sine tillatelser gir selskapet mulighet til en årlig produksjon på 5 000 tonn.
  • Blue Future AS er et privateid selskap med flere strategiske aksjonærer, der Global AS og Amar Group AS er de største aksjonærene.