Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost tar fortøyningene på selskapets nyeste brønnbåt.

Langt bedre for Bakkafrost

Det færøyske selskapet Bakkafrost tredoblet resultatet i fjorårets siste kvartal.

Publisert

Bakkafrost kom tirsdag med en børsmelding der selskapet kan vise til et drifsresultat før justeringer på 376 millioner danske kroner i fjerde kvartal.

I samme kvartal i 2021 leverte Bakkafrost-konsernet et driftsresultat på 120 millioner danske kroner.

Bakkafrost har dermed tredoblet resultatet fra 2021.

Selskapet foreslår å betale et utbytte på 14,53 norske kroner per aksje til eierne, noe som totalt beløper seg til 859 millioner kroner.

Konsernsjef Regin Jacobsen sier i meldingen at de samlet sett er fornøyde med resultatene fra Færøyene i kvartalet.

Bakkafrost vil betale ut utbytte på 859 millioner kroner til aksjonærene.

- Laksemarkedet har vært sterkt på grunn av lavt globalt tilbud og den biologiske ytelsen på Færøyene har vært sterk med det laveste nivået noensinne av lakselus og historisk lav dødelighet.

Videre sier Jacobsen at smoltproduksjonen deres får ny produksjonskapasitet som følge av utvidelse av to av settefiskanleggene.

Krevende i Skottland

Tidligere i år ble en av de største brønnbåtene i havbruksnæringen – den 109 meter lange «Bakkafossur» – tilføyd i Bakkafrost sin flåte på Færøyene.

De biologiske forholdene i Skottland er fortsatt mer utfordrende, mener Jacobsen, men legger til at selskapet nå er mye bedre rustet til å takle utfordringene og redusere den biologiske risikoen i Skottland, f.eks. med den nye brønnbåten som har flere behandlingsmuligheter.

- I andre halvdel av fjerde kvartal reduserte vi dødeligheten i Skottland betydelig, og vi bestemte oss for å redusere slaktingen for å la fisken vokse og få mer vekt og verdi. Som et resultat har vi slaktet større fisk enn noen gang før i januar 2023, sier Jacbosen.

Selskapet mener det er vanskelig å forutsi hvordan inflasjonen vil påvirke etterspørselen etter laks i tiden fremover.

- Kostnadene har økt for næringen, på lik linje med kylling, svin og storfekjøtt, som vi konkurrerer med. Det er derfor viktig å opprettholde et sterkt fokus på kostnader og konkurranseevne i det globale markedet. Til tross for høy inflasjon på mat er etterspørselen etter laks fortsatt sterk, noe som gjenspeiles i kontraktsprisene for i år.

  • Totalt slaktevolum for Q4 2022 var 24 500 tonn sløyd vekt (25 800).
  • Totalt slaktevolum i 2022 var 90 600 tonn sløyd vekt (96 900).
  • Totalt ble det overført 8,5 millioner (9,2 millioner) smolt i løpet av 4. kvartal 2022.
  • I 2022 ble det overført 25,4 millioner (25,5 millioner) smolt.

For 2023 venter selskapet fortsatt en total slakt på 98.000 tonn, fordelt på 68.000 på Færøyene og resten i Skottland.