– Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, melder prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Foto: SinkabergHansen - Tom Lysø
– Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, melder prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Foto: SinkabergHansen - Tom Lysø

Satser over en halv milliard på RAS-anlegg

SinkabergHansen melder at samlet ramme for RAS-anlegget Svaberget Smolt vil ligge på rundt 600 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

SinkabergHansens datterselskap Svaberget Smolt AS skal bygge et settefiskanlegg med RAS-teknologi på grensen mellom Trøndelag og Nordland. Omsøkt produksjon er 4 000 tonn – som årlig vil bety inntil 10 millioner fisk.

I en pressemelding skriver nå SinkabergHansen at samlet ramme for Svaberget Smolt vil ligge på rundt 600 millioner kroner.

- I lys av investeringen, det store teknologiske løftet og ikke minst framtidig betydning for regionens havbruksdrift, er dette et meget interessant og viktig prosjekt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Drifta ved naboforetaket Bindalssmolt, som årlig produserer 3,5 millioner settefisk i et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg, vil opprettholdes som før.

Det største løftet i selskapet

Innen 1. juni skal entreprenør Tverås Maskin & Transport være klar med 90 mål nyetablert industriareal – et arbeid som også vil bety en mindre omlegging av Fv.17 ved Svaberget.

Svaberget Smolt blir det så langt klart største løftet i regi konsernet SinkabergHansen. Gjennom vel to år er det samarbeidet i første rekke med Akva Group og Emilsen Fisk; henholdsvis som fagmiljø på prosessteknologi og nær samarbeidspartner innen daglig havbruksdrift.

Bidra til kortere produksjonstid

Finn Sinkaberg, i dag forretningsutvikler i SinkabergHansen, mener resirkuleringsanlegget Svaberget Smolt vil bety mye for god og forutsigbar drift i produksjonsområde 7 og 8.

- Stor smolt, i snitt rundt 500 gram, vil gjennom kortere produksjonstid i sjøen bidra til å redusere flere utfordringer. Lus spesielt, samt også mulig sykdom. Minsket tid i sjøen vil også lette koordinert brakklegging og dermed befeste en robust sonestruktur i regionen, sier oppdrettsnestor Finn Sinkaberg.

Avansert drift fra 2022

Byggestart for Svaberget Smolt er satt til 1. september – og byggetid for det nye RAS-anlegget er stipulert til vel to år. Ordinær drift vil kreve en fast stab på om lag 15 personer. Parallelt med realisering av selve prosessanlegget, vil Svaberget Smolt rekruttere kvalifiserte teknikere, samt personell for vedlikehold og drift.

Prosjektleder Aleksander Lundseng har et team med både teknisk kompetanse og lang settefiskerfaring som vil etablere et framtidsrettet resirkuleringsanlegg.

-  Målet er et driftsbilde med svært begrenset inntak av vann, høyeste resirkuleringsgrad og dermed også lavest mulig utslipp, sier Lundseng.