Sjøfartsdirektoratet holder tilbake oppdrettsbåter

Sjøfartsdirektoratet holder nå tilbake en rekke båter under 15 meter, blant annet fordi de mangler fartøysinstruks.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det er relativt mange mindre fartøy som opplever at de blir holdt tilbake av Sjøfartsdirektoratet i disse dager. Årsaken til det er blant annet at de mangler fartøysinstruks, forteller senioringeniør Raymond Lone til Skipsrevyen. 

En fartøyinstruks er skipets sertifikat, og det er ikke tillatt å seile uten. Derfor undersøker direktoratet, ved ledig tid, om fartøy har fått dette på plass. Sjøfartsdirektoratet har anslått at det er rundt 1200 fartøyer som trenger en slik instruks, og de har fått inn bekreftelser fra over 800 om at det er på plass.

- Dermed er det en del fartøy som fremdeles seiler uten dette på plass, slår Lone fast.

- Kø hos sertifikatutsktiverne

Etter det Kyst.no erfarer skal flere av båtene som holdes tilbake være tilknyttet havbruksnæringen og servicebåtselskaper. At båtene holdes tilbake kan føre til overtredelsesgebyr for rederiet, og fartøyet får ikke tillatelse til å seile videre.

Per Andreas Hjetland i Akva Marine Services er glad for at Sjøfartsdirektoratet nå virkelig går i sømmene på selskapene, og følger opp det nye regelverket. Han påpeker at direktoratet i dag holder tilbake et av deres gamle fartøyer, som ikke er i drift. 

- Det er det eneste fartøyet hos oss som ikke har riktig tillatelse. At direktoratet nå går i sømmene på servicebåtselskapene mener jeg er bra og riktig. Men vi ser det er tydelig kø hos selskapene som skriver ut dokumentene på fartøyene for tiden, sier Hjetland til Kyst.no. 

- God nok tid

Det er «Forskrift om sikkerhetsstyring av mindre lasteskip» som gjelder båter over åtte meter, til 15 meter, som ble håndhevet fra nyåret. Rederiene har før dette hatt 2-3 år på å skaffe seg de rette fartøyinstruksene, og Lone mener næringen har hatt mer enn god nok tid til å få dette på plass.

- Vi har vært ganske runde i kantene, og det er blitt gitt flere utsettelser. Men i mai i fjor satte vi foten ned, og sa at det hadde vært tid nok. Det tror jeg næringen er enig med oss i, sier Lone.

Da saken var ute på høring var man positive til å innføre regelverket, og næringen utrykte at det var på høy tid.

Fortsetter undersøkelser

 Sjøfartsdirektoratet fortsetter nå med kontrollene av fartøy, uten at de vil kalle det en kampanje.

- Dette er noe som de forskjellige stasjonene skal undersøke ved ledig tid. Finner vi fartøy som ikke er godkjent for å seile, holder vi dem tilbake inntil dette er på plass, påpeker Lone.

Regelverket omfatter alle fartøy som har en kran som er stor nok til å kunne gi sideveis belastning. De nye kravene gjelder blant annet sikkerhet, lufting, stengesystemer, tetting av skott, nye luker, brannslukkingssystemer og lensepumper, med mer, som gjør at ombygging og tilpasninger på fartøyene kan være nødvendig.