Scanships konsernsjef Henrik Badin ser store muligheter i oppdrettsnæringen for selskapets renseanlegg. Foto: Scanship.
Scanships konsernsjef Henrik Badin ser store muligheter i oppdrettsnæringen for selskapets renseanlegg. Foto: Scanship.

Slamrenser tjener godt – satser for fullt på oppdrett

Scanship har levert gode regnskapstall for første halvår. Så langt har rensesystemer på båter vært det største segmentet, men selskapet melder at salg til lukkede systemer innen oppdrett blir viktigere og viktigere.

Publisert

Skipsutstyrsleverandøren Scanship leverer vann- og avfallshåndteringssystemer til shippingbransjen. De ble etablert i 2008 og børsnotert april 2014.

Første halvår i år hadde de en omsetning på 146 millioner mot 117 første halvår i fjor. EBIT ble på 16,3 millioner mot 10,5 millioner i første halvår i fjor.

Selskapet har til nå inngått syv kontrakter for slamrensing, først og fremt på ulike settefiskanlegg. To av dem er inngått i år.

Nøkkeltall for Scanship H1 2018 mot 1H 2017.
Nøkkeltall for Scanship H1 2018 mot 1H 2017.

I juni fikk de en kontrakt på å levere renseanlegg til de lukkete merdene til utviklingskonseptet Akvafuture. Det var en kontrakt de selv kalte for et gjennombrudd.

- Dette systemet er det første som skal operere på sjøbaserte lukkete oppdrettsanlegg, sa Scanships konsernsjef Henrik Badin i børsmeldingen før ferien.

- Med flere smoltanlegg, landbaserte oppdrettsanlegg og lukkede sjøbaserte systemer som bygges med økt fokus på miljømessig bærekraft, er markedsutsiktene både i Norge og internasjonalt veldig positive, sier Badin i halvårsrapporten.

Selskapet skriver de forventer vekst innfor alle de tre overnevnte akvakultursegmenter.