- Avfall for andre kan være en ressurs for oss. Å utnytte avfall er viktig for en bærekraftig utvikling. I våre virksomheter utnytter vi avfall på ulike måter; som brensel, som råvare, og som produkt., skriver Renor. Foto: Renor

Ønsker mer tørket lakseslam i sementproduksjon

TEKSET: Tom Berntsen som er seniorrådgiver i Renor AS fortalte at de i et pilotforsøk bruker fiskeslam som råvare til å lage sement. - Tørker dere slammet, så kan vi iallefall ta det i mot, sa han. Han mener også at gjenbruk av slam kan bedre omdømmet til næringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Heidelberg Cement er et internasjonalt sementselskap som Renor er en del av. Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen da den høye temperaturen destruerer farlige stoffer, samt blir det utnyttet ved at askerester inngår i sementen.

Bruk av avfallsbrensel reduserer også bruk av fossile brensler som kull.

Vil ha mer slam fra næringen

Berntsen argumenterte for at tørket slam burde brukes mer i betongproduksjon, og mener at det kunne har positiv innvirkning på omdømmet til næringen.

Tom Berntsenmsenior rådgiver i Heidelberg Cement Northern Europe. Foto: Magnus Petersen.

- Det kommer mer og mer negativ omtale rundt oppdrettsnæringen, sa han.

Seniorrådgiveren dro så paralleller mellom sementnæringen og havbruksnæringen og viste til at sementindustrien for en stund tilbake tok grep for å unngå utslipp, etter negativ omtale.

Nå ønsker han tørket slam fra oppdretterne for at selskapet skal kutte på bruken av olje og gass i sementindustrien.

- Tørker dere slammet, så kan vi i alle fall ta det i mot, slo han fast.

Berntsen skisserte at selskapet har en nullvisjon for utslipp i fremtiden og per i dag er en av verdens mest forurensende industrier.

- Skal vi nå nullvisjon-målet så trenger vi hjelp av mengder biobrensel som kan erstatte olje og gass. Piloten vi kjører i Norge er kunnskap vi etterhvert skal bruke i hele konsernet.

Les også: - Vi har løsningen på slamutfordringen

Foreslo panteordning

Berntsen foreslo at det kunne være mulig med en panteordning for oppdretterne, for å oppfordre til resirkulering av slammet.

- Kanskje man skulle hatt en panteordning på fôr. Dersom oppdretter leverer slammet, så får man pant.

Han var også klar på at myndighetene hadde en jobb å gjøre for at det skal bli enklere å gjenbruke slammet.

- Myndighetene må bli enige om det er avfall eller et produkt, konkluderte seniorrådgiveren.