Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.

- Har jobbet hardt for å sikre fiskehelsebiologenes forskrivningsrett

Tekna har jobbet hardt for å få regjeringen med på å sikre fiskehelsebiologene forskrivningsrett til antibiotika. Regjeringen bekrefter nå at de har ett mål; å opprettholde dagens regelverk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika nå vil falle bort.

- Det er dramatisk for en hel faggruppe og for oppdrettsnæringen dersom EUs regelverk inkorporeres slik den nå foreligger, sier leder i Tekna Havbruk og fiskehelse Kristoffer Berglund Andreassen på deres hjemmeside. 

Sammen med Birgitte Jordahl og Tone Juul, representerte han Tekna i møte med Helse- og omsorgsdepartementet onsdag 12.desember.

Les også: 

Andreassen er glad for et myndighetene nå går klart ut og forsvarer prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet.

– Dette er nedfelt i lovverket, og vi er glad for at regjeringen bekrefter at de vil gjøre alt som er mulig for å forsvare dette viktige prinsippet. Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig rolle i norsk oppdrett, og det understreker også norske myndigheter, sier han.

Regjeringen skriver i en uttalelse at deres mål er å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge. Arbeidet opp mot EU vil ta tid, iallfall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge.

- Vi var tydelige på at Tekna skal være involvert i den videre prosessen for å sikre at vedtatte forordning ikke blir inkorporert i norsk lov uten at fiskehelsebiologenes forskrivningsrett forblir uendret, sier Andreassen.

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor: