Fiskehelsebiologene bidrar til god fiskehelse i norsk havbruk. Foto: Colourbox.com.

– Vi er fornøyd med at forskrivingsretten ikke ser ut til å endres

Regjeringen legger inn et ekstra gir i arbeidet mot EU for å sikre at fiskehelsebiologene beholder retten til å skrive ut antibiotika til syk fisk. Dette er UiB fornøyd med. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Vi er fornøyd med at forskrivingsretten ikke ser ut til å endres, og at dette er blitt et felles mål for hele regjeringen, sier marin direktør Amund Måge ved Universitetet i Bergen på sine hjemmesider.

- Med den store betydningen fiskehelsebiologene har for god fiskehelse lover dette bra for både næring, forvaltning og forskning, legger han til. 

UiB skriver at de og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er de eneste som utdanner fiskehelsebiologer i Norge, og det vakte oppsikt da det ble kjent at EU ville fjerne fiskehelsebiologenes rett til å skrive ut resepter som ledd i kampen mot antibiotikaresistens. EU ønsker at kun veterinærer skal ha retten til å skrive ut medikamenter til dyr.

UiB-rektor Dag Rune Olsen og rektor Anne Husebekk ved UiT skrev brev til departementene der de ba norske myndigheter gjøre det de kan for å gjøre nasjonale tilpassinger i direktivet.

Stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet tok opp saken i Stortingets spørretime.

For Norge som sjømatnasjon er dette helt uakseptabelt, fastslår regjeringen. Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig rolle i norsk fiskeoppdrett.

Torsdag 12. desember deltok Måge og instituttleder Ørjan Totland ved Institutt for biovitenskap som representanter for Universitetet i Bergen på et møte mellom ulike interessenter og statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

I tillegg var representanter for TEKNA, Legemiddelindustrien og Sjømat Norge til stede på møtet.

Før jul er det klart at:

  • Norske myndigheter har aktivt fremmet norsk interesser og standpunkter overfor EU i denne saken. Forskrivningsretten for fiskehelsebiologer har vært en av sakene som har blitt fremmet tydelig fra norske myndigheters side.

  • Regjeringen står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet, slik det er nedfelt i norsk lovgivning. EUs arbeid knyttet til en regulering av forskrivningsretten for dyrehelsepersonell rokker ikke ved norske myndigheters holdning og syn på dette.

"Regjeringens mål er å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge. Arbeidet opp mot EU vil ta tid, iallfall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge.", står det i meldingen fra regjeringen.

– Vi tror denne forsikringen fra regjeringen motiverer både de som nå er i gang med fiskehelsestudier og de som ønsker å velge denne utdanningen i framtiden, ved at de ser hvor viktig bidraget deres er, sier Måge.

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet samarbeider for å løse saken.

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor: