Tverrsnitt av hud hos rognkjeks med slimceller (små celler, farget mørkeblå, M) og Q-celler (store celler, farget hvit-lyseblå) samt frynsete overflate celler (S).
Tverrsnitt av hud hos rognkjeks med slimceller (små celler, farget mørkeblå, M) og Q-celler (store celler, farget hvit-lyseblå) samt frynsete overflate celler (S).

Stress hos rognkjeks etter transport og overføring til merd

Målet med denne undersøkelsen er å  få mer kunnskap om på virkningene fra transport ved utsett i merd og skaffe bedre forståelse for hvilke forhold som påvirker fiskevelferd og overlevelse for rognkjeksen i merd. I tillegg til kartlegging av primær og sekundær stressrespons ble nye metoder for vurdering av slimcellestatus (QuantiDoc) benyttet som mål på endringer i toleranse overfor miljøendringer. Prosjektet ble gjennomført av Akvaplan-niva og finansiert gjennom FHF-prosjekt 901426.

Publisert

Av Thor Jonassen1, Karin Pittman2, Atle Foss1, og Mette Remen1. 1:Akvaplan-niva, 2:Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
thor@akvaplan.niva.no

Gjennomføring

Utvikling av stress hos rognkjeks ble undersøkt gjennom fire kommersielle transporter av rognkjeks fra kar til merd, samt en uke etter overføring til merd. 

De to første transportene var direkte transporter med bil (T1 og T2) og de to siste direktetransporter med hurtiggående brønnbåt (T3 og T4). For hver gruppe ble seks blodprøver tatt før transport, etter direktetransporten (i brønn like før overføring til merd) og etter en uke i merd for måling av kortisol (primærstress), ioner og pH fra blodplasma (sekundært stress). I tillegg ble det tatt ut 5-6 fisk før transport og etter en uke i merd for analysering av slimcellestatus i skinn (QuantiDoc-metoden).

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP