Illustrasjonsfoto av ørret: Magnus Petersen.
Illustrasjonsfoto av ørret: Magnus Petersen.

Regbueørret på rømmen flere steder

Fiskeridirektoratet følger nå opp to saker med rømt regnbueørret. Èn sak i Vindafjord i Rogaland, og èn i Norddalsfjorden på Sunnmøre.

Publisert

Osland Stamfisk AS meldte 11. oktober fra om en rømmingshendelse ved sin lokalitet Skigelstrand i Vindafjord. De oppgir selv at hendelsen skal ha oppstått i forbindelse med levering av fisk til slakting. Selskapet har fanget 127 regnbueørret i sine gjenfangstgarn og fisken har en snittvekt på i underkant av 4 kg.

Rømmingsomfanget er ikke avklart ennå.

Norddalsfjorden

Hofseth Aqua sendte 5. oktober inn rømmingmelding etter å ha blitt tipset om fangst av regbueørret av fritidsfiskere i Norddalsfjorden ved Tafjord. Selskapet har selv ute gjenfangstgarn på to av sine anlegg i fjorden, samt ved et settefiskanlegg, og har så langt fanget 51 regnbueørret selv. Fisken har en snittvekt på om lag 4 kg.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til rømmingen.