Atlantisk laks på gytegrunnen i en elv i det nordre Finland. Foto: Pekka Tuuri.
Atlantisk laks på gytegrunnen i en elv i det nordre Finland. Foto: Pekka Tuuri.

Villaks har en «hjemmebanefordel» - kan dempe skadevirkningen av rømming

Vill atlantisk laks som gyter i elvene de ble født, har en "hjemmebanefordel" ved gyting over de som er født i andre elver, har en fireårig studie i Finland konkludert.

Publisert Sist oppdatert

- “Hjemmebanefordelen” som vi fant i studien kan være til nytte for villalaks ved å være mer motstandsdyktig mot innblanding av rømminger fra oppdrettsanlegg, sier forsker Kenyon Mobley ved fakultet for biovitenskap og miljøfag ved Universitetet i Helsingfors.

Klart flere avkom

Studien, som er publisert i tidsskriftet Science Advances, ble utført av forskere fra dette universitetet i samarbeid med Naturressursinstituttet i Finland samt Åbo Universitet.

Resultatene viser at lokal laks produserer langt flere avkom enn laks som prøver lykken på ukjente gyteområder.

- Vi har funnet ut at lokal fisk har over tre ganger flere avkom enn feilvandrerne, selv om feilvandrerne av og til også har suksess, sier Hanna Granroth-Wilding, forsker ved Helsingfors universitet og medforfatter av studien.

Årsakene forblir ukjente

"Hjemmebanefordel" er et fenomen som er vanlig i sport. Hjemmelaget bruker subtil og lokal kunnskap til å få en fordel over sine motstandere og vinner oftere hjemme enn borte.

Professor Craig Primmer ved Universitetet i Helsinki mener idrettsmetaforen er hensiktsmessig.

- Årsaken til hjemmebanefordelen kan være at man er kjent med idrettsarenaen, samspill med supporterne, eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Men ofte er det ikke nøyaktig kjent hva det er. Det samme gjelder for gytende laks. I vår studie forblir årsakene til fordelen laksen har, ukjent. Vi finner ikke noen påviselige forskjeller mellom størrelsen eller kondisjonen til lokal laks og «fremmedlaks», men vi kan ikke utelukke at kjennskap til miljøet spiller en rolle, sier han.