Denne studien skal representere den mest oppdaterte og omfattende analysen av domestisert, hybrid og villlaks i naturen. Arkivfoto: Bjørn Barlaup/Norce.
Denne studien skal representere den mest oppdaterte og omfattende analysen av domestisert, hybrid og villlaks i naturen. Arkivfoto: Bjørn Barlaup/Norce.

Ny studie viser at rømt oppdrettslaks gir redusert villsmoltproduksjon

Studien er, ifølge forskerne bak, den første dokumentasjonen for en klar genetisk forskjell i tidspunktet for smolt-utvandring.

Publisert

Studien som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet “Evolutionary Applications” er utført av forskere fra bra Havforskningsinstituttet, NMBU, NORCE, Universitetet i Århus, og Universitetet i Bergen.

Førsteforfatter er Øystein Skaala fra Havforskningsinstituttet.

Studien har de siste dagene fått mye oppmerksomhet på sosiale medier, både i Norge og i Skottland.

Den vitenskapelige artikkelen er basert på en såkalt «common-garden»-studie. Dette er en studie der man utsetter individer med ulik genetikk for de samme miljøforholdene og ser hvordan de presterer.

Her har man testet domestisert og vill laks. Forsøket er utført i Guddalselva i Hardanger, der man bl.a har studert den gentiske bakgrunnens innvirkning på smoltproduksjon og fitness (relativ evne til reproduksjon).

- En gjentagende tilstedeværelse av et stort antall rømt oppdrettslaks i naturen gjør det nødvendig å forstå bedre deres innflytelse på den ville laksen, skriver forskerne i artikkelen.

Fant lavere overlevelse og tidligere utvandring

Det ble satt ut 254 400 egg fra 75 familier av oppdrettsopphav, F1-hybrider og villlaks i Guddalselva, som inneholdt både opp- og nedstrøms feller. I tillegg ble 41 630 klekkerismolt av samme avstamning satt ut i elven.

Over åtte år ble 6669 utvandrende smolt og 356 tilbakevandrede voksne fisk fanget og identifisert genetisk på bakgrunn av DNA.

Sammenlignet med villaks fant man at laks av oppdrettsavstamning hadde betydelig lavere «egg-til-smolt-overlevelse» (1,8 % mot 3,8 % på tvers av ulike kohorter), de utvandret tidligere i året (11,8 dager i gjennomsnitt), men de hadde kun marginalt større smoltstørrelse og marginalt lavere smoltalder.

Ved retur til ferskvann var oppdrettslaks betydelig større enn villlaks (2,4 vs 2,0 kg, 4,8 vs 3,2 kg og 8,5 vs 5,6 kg for hhv 1, 2 og 3 vintersfisk) og hadde betydelig lavere overlevelse fra smolt til voksen  (0,41 % mot 0,94 % i gjennomsnitt).

Totalt var overlevelsen for egg til returnerende voksen på 1 : 0,76 : 0,30 og 1 : 0,44 : 0,21 for hhv. vill: F1-hybrid: oppdrett.

Den første dokumentasjonen for tidligere utvandring

- Denne studien representerer den mest oppdaterte og omfattende analysen av domestisert, hybrid og villlaks i naturen, og gir den første dokumentasjonen for en klar genetisk forskjell i tidspunktet for smolt-utvandring - en adaptivt egenskap som antas å være knyttet til optimal timing for utvandring til sjøvann.

- Vi konkluderer med at gyting og hybridisering av rømt oppdrettslaks kan føre til redusert produksjon av vill smolt, redusert produksjon  av voksen villaks, som følge av ressurskonkurranse i ferskvann, redusert marine overlevelse av oppdrettslaks og negative endringer i fenotypiske egenskaper.