Eksportkreditt Norge bidrar med et lån til Sølvtrans på 170,8 millioner kroner, som representerer omtrent 70 % av byggekostnaden til det nye skipet «Ronja Explorer». Foto: Aas Mekaniske Verksted.

Første utbetalte lån under nytt skipsfinansieringstilbud

Brønnbåtrederiet Sølvtrans er det første selskapet som får utbetalt et lån under det nye statlige skipsfinansieringstilbudet, som har som mål å gjøre det enklere for rederier å velge norske skipsverft og utstyrsleverandører.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Utbetalingen av lånet skjedde i forbindelse med at Sølvtrans overtok brønnbåten «Ronja Explorer», som er bygget ved Aas Mekaniske Verksted i Vestnes utenfor Ålesund. Et stort antall norske bedrifter har bidratt som underleverandører til Aas Mek, skriver Eksportkreditt in en pressemelding.

Finansiering av «Ronja Explorer»

Det nye skipsfinansieringstilbudet gir Eksportkreditt Norge og GIEK anledning til å tilby henholdsvis lån og garantier til norske kjøpere av skip når fartøyet bygges ved verft i Norge og skal brukes i norske farvann. Tilbudet omfatter blant annet finansiering av fiskebåter, ferger, hurtigbåter og brønnbåter.

Avtalen med Sølvtrans for finansiering av «Ronja Explorer» er den første utbetalingen og avtalen under det nye tilbudet hvor både Eksportkreditt Norge og GIEK bidrar. Eksportkreditt Norge bidrar med et lån til Sølvtrans på 170,8 millioner kroner, som representerer omtrent 70 % av byggekostnaden til skipet. GIEK garanterer for lånet i fellesskap med DNB, Nordea, Sparebanken Vest og SpareBank1 SR Bank.  

- Skipsfinansieringstilbudet er et relevant og treffsikkert tiltak som kan resultere i positive ringvirkninger for både den norske verftnæringen og dyktige leverandørbedrifter. Maritim sektor viser gang på gang en fantastisk evne til å utvikle seg i takt med markedsforholdene, og jeg er glad for at vi har introdusert en finansieringsløsning som bidrar til å styrke konkurranseevnen deres ytterligere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Viktig for rederiet

Sølvtrans Rederi AS har 300 ansatte og 21 fartøy i flåten. Den nye brønnbåten, «Ronja Explorer», skal inn på en femårs charteravtale med Sinkaberg-Hansen AS og Emilsen Fisk, med opsjon på ytterligere en toårsperiode. Båten har lastekapasitet på 2 500 kubikkmeter levende fisk.

- Vi er veldig fornøyd med at dette tilbudet kom på plass, og at det også omfatter brønnbåter. Vi i Sølvtrans ønsker å bidra til å skape og sikre norske arbeidsplasser. Dessuten er norske verft i verdensklasse, og når vi skal utvikle ny teknologi er det avgjørende å samarbeide med de beste, sier konsernsjef i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Han understreker at selv om tilbudet innebærer lån på markedsvilkår så er det likevel fordelaktig for rederiet.

- Bruk av Eksportkreditt og GIEK representerer en diversifisering av selskapets lånekilder til konkurransedyktige betingelser. Dette er viktig for et selskap i vekst, sier han.