Salmoguard er et nytt konsept innen utviklingskonsesjoner. Illustrasjon: Oxyvision.
Salmoguard er et nytt konsept innen utviklingskonsesjoner. Illustrasjon: Oxyvision.

Oxyvision og Aakvik søker fem utviklingskonsesjoner

Oxyvision AS og brødrene Nils og Hans Olav Aakvik (tidligere eiere av Aakvik Settefisk) går sammen om å søke om fem utviklingskonsesjoner. Systemet de ønsker å utvikle har fått navnet SALMOGUARD.

Publisert

I en pressemelding vises det til at eierne har solid erfaring og lang fartstid innen lakseoppdrett.

Gründerne i Oxyvision, Martin Gausen og Nils Hovden, er begge utdannet innen akvakultur og har 25 – 30 års fartstid fra bransjen. Oxyvision AS leverer systemer for oksygentilsetting ved badebehandling mot lakselus og AGD. Deres systemer for oksygentilsetting er å finne hos de fleste norske oppdrettsselskap i dag, med totalt 1000 systemer levert globalt.

Hans Olav og Nils Aakvik drev tidligere Aakvik Settefisk, som startet i 1985 og var et av landets mest lønnsomme oppdrettsselskap over flere år. Bedriften ble senere solgt til Lerøy Seafood.

SALMOGUARD er et nytt totalkonsept for bærekraftig oppdrett i kystnære områder. Det har fokus på bedre fiskevelferd og redusert fare for sykdom ved å benytte en serie forsvarsbarrierer som beskytter fisken. Forebygging mot parasitter gjøres ved å bruke dype og permanente luseskjørt, samt to typer ferskvannsbehandling etter behov. Systemet har innretninger som sikrer optimalt vannmiljø for best mulig fiskevelferd og optimale forhold for tilvekst. Behovet for behandling og stressende håndtering av fisken vil være minimalt og man vil unngå bruk av kjemikalier. Redusert fare for rømning oppnås ved å benytte merder med dobbel sikring.

- Innenfor prosjektet skal det utvikles en serie tekniske nyvinninger som samlet og hver for seg vil kunne bidra til å mestre dagens hovedutfordringer i norsk lakseproduksjon. Det vil beskytte mot lus, AGD og rømning. Redusert behov for parasittbehandling og bedre vannkvalitet resulterer i økt effektivitet og bedre fiskevelferd og tilvekst. SALMOGUARD vil gi et mindre miljømessig fotavtrykk på omgivelsene ved å bruke en ny type fôringsteknikk som muliggjør flytefôr, ikke bruke kjemikalier mot lus, produsere ferskvann og oksygen på lokaliteten. Videre reduseres bruk av brønnbåt. Ferskvannet skal gjenbrukes ved effektiv bruk av vannbehandling.

Systemet består av følgende elementer som beskytter fisken:

  • Dypt spesialskjørt med sirkulær/vertikal oppstiving for bedre lusebeskyttelse og økt stabilitet
  • Propellpumpe med ultralyd og filter for tilføring av friskt, smittefritt sjøvann
  • Internt ferskvannsskjørt (med vannbehandling for å spare ferskvann) for forebyggende ferskvannsbehandling mot utvikling av lus og AGD
  • Ny fôringsteknikk som muliggjør bruk av flytefôr for lede fisk og redusere fôrsvinn.
  • Dobbelt notsystem for å hindre rømming
  • Tett ferskvannspose (med full vannbehandling for gjenbruk av vann) og pumperigg for å behandle fisk mot lus og AGD.
  • I utvikling av systemet er vannkvalitet og fiskevelferd hensyntatt på en eksepsjonell måte, da dette er grunnlaget effektiv og sykdoms-fri produksjon.
  • Summen av elementene vil beskytte fisken på en effektiv måte slik at den uforstyrret kan trives, vokse og produsere biomasse.

- Dersom vi lykkes med å utvikle og dokumentere SALMOGUARD, vil systemet kunne implementeres og tas i bruk av store deler av norsk laksenæring. Budsjetterte investeringer og utprøving av systemet ligger på mellom NOK 300 – 400 mill, konkluderer de i pressemeldingen.