Oddvar Repstad, Fiskevelferdsansvarlig i Salmon Evolution. Foto: Salmon Evolution
Oddvar Repstad, Fiskevelferdsansvarlig i Salmon Evolution. Foto: Salmon Evolution

Salmon Evolution bygger eget settefiskanlegg

Tirsdag gav Møre og Romsdal Fylkeskommune endelig godkjennelse på konsesjonssøknaden for eget settefiskanlegg for Salmon Evolution.

Publisert Sist oppdatert

Med dette sikrer den landbaserte oppdrettsgiganten tilgang på smolt året rundt. 

Konsesjonen gir tillatelse til å produsere 7,5 millioner smolt årlig. Settefiskanlegget er planlagt som et eget byggetrinn i kombinasjon med å reise anlegget som skal produsere nesten 30.000 tonn matfisk i året. 

For Salmon Evolution er kontroll på verdikjeden viktig. 

- Ved å etablere et settefiskanlegg vil vi sikre levering av smolt i henhold til våre kvalitetskrav, samt redusere den biologiske risikoen ytterligere i produksjonen, sier Oddvar Repstad, Fiskevelferdsansvarlig i Salmon Evolution i en pressemelding.

Møre og Romsdal fylkeskommune karakteriserer dette som gledelig. 

- At Salmon Evolution har fått godkjent konsesjonssøknaden for å etablere eget settefiskanlegg på Harøysundet, er veldig gledelig. Dette er en styrke for prosjektet totalt sett, og vil skape flere arbeidsplasser til kommunen. I tillegg vil dette gjøre hele regionen enda mer attraktiv for næringsutvikling, blant annet gjennom utnyttelse av de marine ressursene, sier ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen.