Johan Edvard Andreassen, daglig leder i Salten N950. Foto: Lars Antonsen.
Johan Edvard Andreassen, daglig leder i Salten N950. Foto: Lars Antonsen.

Salten får nytt slakteri

Salten N950 har begynt utbyggingen av lakseslakteriet på Sørarnøy, vegg i vegg med det eksisterende bygget. Nybygget som skal stå klart sommeren 2021 vil tilføre ti nye arbeidsplasser på øya med rundt 250 innbyggere.

Publisert

Dette forteller Salten Aqua i en pressemelding

Utbyggingen av lakseslakteriet på Sørarnøy vil koste rundt 330 millioner, ifølge selskapet.

Økt kapasitet

Når det nye slakteriet er i drift vil kapasiteten være 200 tonn sløyd laks per skift, en betydelig økning fra dagens kapasitet på 80 tonn per skift. Etter utbygging vil ti vogntog med laks forlate slakteriet hver eneste dag ved ordinær drift, eller like mye laks som trengs for å lage middag til én million mennesker

Salten N950 bygde i 2016 kassefabrikk vegg i vegg med slakteriet. Nå som slakteriet utvides blir også behovet for fiskekasser større. I 2019 produserte kassefabrikken én million kasser, men dette må økes til 3 millioner når det nye slakteriet er i drift. 

- Vi investerer ikke bare i et nytt slakteri, men også i lokalsamfunnet vårt. Denne bedriften har enorm betydning for øya, og vil bidra til økt sysselsetting og positive ringvirkninger lokalt, forteller Johan Edvard Andreassen, daglig leder ved Salten N950.

Per dags dato er det 35 ansatte i selskapet. I 2019 slaktet virksomheten 24 650 tonn sløyd laks. Etter at utbyggingen er ferdig vil det årlige volumet ligge på omkring 45 000 tonn sløyd laks, eller 2 368 vogntog årlig. 

3D-illustrasjon av nytt slakteri. Illustrasjonsfoto: Boarch.
3D-illustrasjon av nytt slakteri. Illustrasjonsfoto: Boarch.

Kvalitet

Slakteriet skal produsere eget ferskvann for bruk i produksjon og rengjøring. En «tank-farm» skal ha en tank til å oppbevare ferskvannet, men også tanker for oppbevaring av ensilasje, samt filtrering og desinfisering av avløpsvann.

Hygieneleder Nils Bakke i Salten N950 har bidratt i planleggingen av det nye slakteriet, og har ansvaret for det pågående hygienearbeidet i bedriften. 

- Målet er å få mest mulig ut av energien vi bruker, og sikre best mulig kvalitet i produksjonen samtidig som vi ivaretar matsikkerheten og reduserer klimaavtrykket, sier Nils Bakke.

Et langsiktig perspektiv

- Vår satsing på større slakterikapasitet har stor strategisk betydning for oss. Fabrikken vi bygger er framtidsrettet og skal slakte fisk både fra våre eiere og eksterne kunder, sier Geir Wenberg, administrerende diektør i Salten Aqua AS. 

Han sier videre at fabrikken er et viktig ledd i arbeidet med å bygge en bærekraftig næringskjede for gruppens lakseproduksjon. 

- Denne utbyggingen vil gi betydelige regionale -og lokale ringvirkninger, avslutter Wenberg.