SeaNest er blitt et vanlig syn på anlegg, med flere enn 1200 enheter solgt bare i Norge.
SeaNest er blitt et vanlig syn på anlegg, med flere enn 1200 enheter solgt bare i Norge.

Det unike, norskutviklede rensefiskskjulet

- «Hvorfor har ingen tenkt på dette før?», er det mange som sier til oss.

Robust og enkel

Vi tar det som et kompliment, og det er kjekt å se at SeaNest begeistrer med sin enkelhet både ved utsett, opptak og ikke minst sin robuste konstruksjon.

- Gode samtalepartnere og velvillige oppdrettere som stilte anlegg til disposisjon i utviklingsfasen, skal ha en stor del av æren for at produktet har fått en god mottakelse i oppdrettsnæringen. En næring der rensefisk er en viktig del av hverdagen, sier Trond Marøy i Estro, selskapet som står bak Seanest, et patentert skjul for rensefisk.

I en spesiell tid i samfunnet, der bemanning kan være redusert og nye hensyn skal ivaretas, er det ekstra viktig med brukervennlige produkter i driften. SeaNest er enkel å håndtere, krever mindre tilsyn og vedlikehold og kan derfor stå lengre i sjøen.

Vi ønsker å være tett på kundene, og yte personlig service, samtidig som vi tar pulsen på bransjen. Akkurat nå er det viktigste likevel å overholde myndighetenes anbefalinger for å hindre smitte, og da er det veldig greit at kundene enkelt kan bestille og håndtere SeaNest, uten at vi leverer personlig og er med på utsett.

NYHET: Gjenfangstløsning for SeaNest

Det kan være en utfordrende operasjon å gjenfange leppefisk i merd. Og det er stressende for fisken. Rognkjeksen er glad i SeaNest, og de søker stort sett alltid tilbake til den når de ikke er på lusejakt. Dette gjør det enkelt å fange leppefisken mens den hviler på SeaNest enheten. Den spesiallagde noten ligger da klar i bunn og trekkes opp i løpet av sekunder – og fisken er fanget. SeaNest Gjenfangssystem kommer som en egen enhet som festes på std. SeaNest

Flere enn 1200 enheter solgt

På mindre enn to år, er godt over 1200 enheter tatt i bruk av bransjen i Norge, i tillegg til en del enheter både i Skottland og på Shetland. Og ikke minst på Island, som er blitt et stort marked for oss – Vi ser at en stor andel av kundene bestiller flere SeaNest etter først å ha prøvd det, og det er veldig kjekt å erfare, sier Marøy.

Dette skal forbedre fiskevelferden til rensefisk

Leppefiskskjul: SeaNest med storsalg til Nova Sea

Nærmer seg mer enn 1200 solgte enheter av rensefisk-skjul

Tar rensefisken på alvor

Nytt rognkjeksskjul skal gjøre produksjonen lettere

God velferd for rensefisk er god økonomi

Det er enorme mengder rensefisk i arbeid i oppdrettsnæringen, og rensefiskens velferd får et stadig økende fokus. Rensefisk representerer store verdier i innkjøp, og god fiskevelferd er avgjørende for overlevelse, trivsel og ikke minst effektivitet ved utførelse av rensefiskens oppgave.

Ideen om SeaNest ble til da vi så at habitat for rensefisk kunne lages med bedre og mer effektive løsninger. Vi så at vi kunne utvikle en løsning som imiterer rognkjeksens naturlige habitat, og som i tillegg er enkel å håndtere, krever betydelig mindre rengjøring og ivaretar miljøet ved at produktet er kompakt og laget for å vare.

Estro tilbyr også serviceavtale, der kundene kan sende sine SeaNest til oss for overhaling.

KLIKK FOR BROSJYREN

Står godt i strøm

Ett av våre designkriterier har vært at SeaNest skal stå godt og fungere optimalt også på strømutsatte lokaliteter. Produktets svivelfunksjon sikrer nettopp dette, og vi har kunder som kan ha rensefisk i svært strømutsatte områder etter at de tok i bruk SeaNest. 

Praktisk og enkel bærekraft

-Vi har en visjon om at vi skal øke bærekraft, skape velferd og forenkle håndtering av rognkjeks, med mål om å være ledende innen utvikling av bærekraftige løsninger. 

Tilbakemeldingene fra oppdretterne er at dette er bærekraft i praksis, med bedre fiskevelferd, svært lite plastsvinn, mindre behov for rensing/spyling, og mindre arbeid. Sist, men definitivt ikke minst, melder kundene om mindre lus. 

-Kunder forteller oss at de opplever inntil 50% reduksjon i lusepåslag.
Dette er svært lovende tall, som vi ønsker å underbygge ved systematisk testing og registrering, sier Marøy.

Fordeler ved bruk

-Skal vi oppsummere SeaNest med ett ord basert på tilbakemeldinger fra kunder, er det «enkelt», avslutter Marøy. Det meldes at SeaNest er enkelt og raskt å sette ut og ta opp, det har ingen løse deler - og det gror mindre enn tradisjonelle skjul. 

  • Gror mindre, enklere rengjøring
  • Lett håndtering
  • Enkelt utsett og opptak
  • Ingen løse deler, miljøvennlig
  • Beveger seg med strøm, strømutsatte lokaliteter
  • 45 cm ved lagring, 7,5 eller 10 (opsjon) meter ved bruk
  • Service- og vedlikeholdsavtale

For mer informasjon, tekniske spesifikasjoner eller demonstrasjon, kontakt

SeaNest/Estro
Trond Marøy Tel: 977 18 505 – trond@seanest.no

Espen Øvreeide – Tel 90989599 - espen@seanest.no

www.seanest.no