Ca. en halv million oppdrettslaks blir drept av sel i Skottland hvert år. Nå vil de skotske myndighetene forby å skyte problemselene for å sikre seg fortsatt adgang til USA markedet. Foto: SSPO.
Ca. en halv million oppdrettslaks blir drept av sel i Skottland hvert år. Nå vil de skotske myndighetene forby å skyte problemselene for å sikre seg fortsatt adgang til USA markedet. Foto: SSPO.

Vil forby selskyting for å sikre tilgang til USA-markedet

Skotske lakseoppdrettere vil ikke lenger ha dispensasjon til å skyte sel hvis den skotske regjeringens planer blir vedtatt.

Den skotske regjeringen har til hensikt å forby avskyting sel for å sikre at lakseoppdrettere kan fortsette å eksportere til USA. Det amerikanske markedet hadde i 2019 en verdi på ca 180 millioner pund (ca 2,1 mrd kr) for de skotske lakseoppdretterne. 

Mairi Gougeon, Skottlands minister for landlige anliggender og naturmiljø, redegjorde for forslaget i et brev til MSPs som ble rapportert av nettstedet The Ferret i tirsdag.

Det er allerede ulovlig å skyte sel i Skottland, men lakseoppdrettsselskaper og laksefiskeforeninger kan søke om lisens som gir dem dispensasjon til å skyte sel som oppholder seg ved oppdrettsanlegg eller i elvesystemer. I tillegg til å forby all seljakt, foreslår man også å øke straffene for de som ulovlig skyter sel.

I Norge ble det innført et lignende forbud i fjor. Frem til da kunne oppdrettere skyte problemsel mot at de meldte det inn i etterkant til Fiskeridirektoratet. Forskriften som regulerer seljakt i Norge ser derfor slik ut i dag. Det kan ennå søkes om vanlige jaktlilsenser på sel langs kysten i Norge. Her finner du de norske kvotene for kystseljakt i 2020.

Den amerikanske loven som vil blokkere for fiskeeksport til USA fra ethvert fiskeri eller oppdrett der virksomheten resulterer i drap eller skade av sjøpattedyr vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

Hamish Macdonell, som er strategisk direktør for den skotske lakseprodusentorganisasjonen. SSPO, sier Skottlands voksende selbestand dreper direkte en halv million oppdrettslaks i hvert år, og der flere tusen fisk dør av stress.

- Som et resultat er rovdyrforvaltning avgjørende for å beskytte velferden til husdyrene våre. Sektoren er imidlertid opptatt av å stoppe skytingen som en kontrollmetode, og har de siste årene investert millioner av pund i introduksjonen av nye rovdyrstyringsverktøy, inkludert nye nettdesign og forsterkete selnett, sier han i en kommentar.

I 2018 mottok Marine Scotland 45 søknader om selfelling og innvilget alle. 27 av dem ble utstedt for å beskytte oppdrettsanlegg. Til sammen ble 86 seler skutt i 2018 i Skottland.