Fôring i laksemerd. Foto:  Linn Therese S Hosteland
Fôring i laksemerd. Foto: Linn Therese S Hosteland

Strøm mot lus i utviklingskonsesjoner

SFD Innovation søker om utviklingskonsesjoner på «Seafarm Pulse Guard»- teknologi.

Publisert

Ifølge Fiskeridirektoratet søker selskapet om seks konsesjoner på til sammen 4 680 tonn.

SFD Innovation ble stiftet i februar i år, og mannen bak er Stein Åge Davidsen, fra Seafarm Development (Sfd) på Hjelmeland, som i flere år har drevet med utvikling og uttesting av "strømgjerde" for å forebygge mot lakselus. Nå ønsker han å teste ut "Seafarm Pulse Guard" teknologien gjennom utviklingskonsesjoner.

Sfd har patentert et system for å bruke strømpulser i sjøen til å stoppe rømming av oppdrettsfisk ut fra merden, og hindre lakselus, groe og predatorer å komme inn til den. Systemet består av et styresystem og et elektrisk skjørt rundt oppdrettsenheten, og kalles "Seafarm pulse guard". Systemet har de utviklet siden 2002.

Kyst.no har ikke lykkes å nå Davidsen for ytterligere kommentar, men under kan du lese tidligere saker om prosjektet: