- Fokus neste år er sikkerhetsstyring

Sjøfartsdirektoratet lanserer denne uken sitt fokusområde for 2017 – sikkerhetsstyring –under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sikkerhetsstyring vil si å opprette et system eller en plan for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå om bord. God rutiner kan redusere risikoen for ulykker. Nytt av året er at Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet sjekklisten på forhånd, og sendt den ut sammen med rapporten til alle rederiene. Både på norsk og engelsk, melder Skipsrevyen.no.

– Dermed får dere et par måneder til å forberede dere før vi kommer på tilsyn, oppfordrer Håvard Gåseidnes, Sjøfartsdirektoratets seksjonssjef Risikostyring og HMS fra scenen på Scandic Maritim.

– Mye bra har skjedd inne sikkerhetsstyring de siste årene, men vi er ikke helt i mål,  legger Gåseidnes til.

Han sier at årets rapport og sjekkliste er skrevet med de mindre rederiene i bakhodet, men at det også er høyst relevant for de større.

– Et mål med det neste årets fokusområde er å gi et løft til de delene av næringen som ikke er omfattet av ISM-koden.

Økende rapportering av ulykker

Våren 2016 oppdaterte Sjøfartsdirektoratet analysene som legger grunnlaget for risikovurdering, og registrer at de siste ti årene (2006-2015) har vært en økning i antall rapporterte skipsulykker, og at det er de mindre alvorlige ulykkene som øker. Antallet alvorlige skader på fartøy og forlis har vært stabil.

Direktoratet vurderer følgende hendelser som høyrisiko: grunnstøting, kantring, brann, fall over bord og støt – og klemskader. Samt kollisjon, som har blitt lagt til som en høyrisikohendelse i år.

Norges fallende plassering på Paris MoU-rankingen ble også trukket frem.

Les Sjøfartsdirektoratets rapport Fokus på risiko 2017 her.