Vegar Johansen røper at Sintef Ocean er involverte i flere prosjekter knyttet til utviklingskonsesjonene. Foto: Gustav Erik Blaalid

- Vi tenker konservativt om skrog

Sjef for Sintef Ocean, Vegar Johansen er overbevist om at det ligger mye å hente ved å forbedre skrogformen på skip. Nå går de vitenskapelig til verks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Johansen og teamet ved Sintef Ocean tester i disse dager ut konseptfartøyet «Yara Birkeland» som i tillegg til å være et mannskapsløst skip, også har et elektrisk fremdriftssystem. Johansen forteller at det kommer mange flere fartøykonsepter i fremtiden som bygger på alternative energikilder, og som kanskje vil se noe annerledes ut en dagens skip.

- Batteridrift er ekstremt effektivt, men vi ser også at hydrogen, LNG og biodrivstoff er svært aktuelt, sier han.

150 vitenskapsartikler

Sintef Ocean går vitenskapelig til verks når de skal kartlegge faktorer som kan bidra til å minske energiforbruket i skip.

- Skrogform er kanskje den aller viktigste komponenten, der motstand og bevegelse er avgjørende for energiforbruket. Vi tenker konservativt om skrogformen, og dette skal vi gjøre noe med, sier Sintef-sjefen.

Han har satt i gang et dypdykk i 150 vitenskapelige artikler fra hele verden som har studert nettopp problemstillinger rundt utforming av skrog.

- Skips-design må tilpasses bruken, understreker han.

Utviklingskonsesjoner

Sintef Ocean var sentral da havmerden til Salmar ble testet i havlaboratoriet. Vegar Johansen røper at Sintef Ocean er involvert i flere, spennende prosjekter som kommer av utviklingskonsesjonene. Men han vil ikke røpe hvilke det er snakk om.

I filmen under kan du se tester av konseptfartøyet «Yara Birkeland».

https://www.youtube.com/watch?v=vlGCpq5oAlA