Stian Aspaas

Vil gjøre settefisken til stjerne

Konferansen Tekset vil i år rette søkelyset mot hvilke arenaer settefisken potensielt kan bli oppdrettsnæringens store stjerne. Det forteller Stian Aspaas, som er prosjektleder for Tekset. Han melder om god påmelding til konferansen som går i neste uke i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tekset ble arrangert for første gang i februar 2014 og hadde som mål å bli en arena der aktører i den norske settefisknæringen drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av settefiskanlegg.

Suksessen med Tekmar som henvender seg til den sjøbaserte produksjonen, har dermed fått sin settefiskavlegger.

Konferansens arrangeres av Sintef i samarbeid med bl.a. næringsklyngen Akvaarena og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

- Med økende fokus på stor settefisk, lang oppdrettstid på land og robust fisk som utnytter sjøkonsesjonene optimalt, har settefisknæringen i det siste fått mye fokus. Dette er en fin mulighet for å gjøre ting på en ny måte og ta større plass i oppdrettsbildet, forteller Aspaas.

Mer effektivt

Han forteller at under årets konferanse skal man få en oppdatering på hvordan Fylkeskommunene ser på sitt framtidige samarbeid med andre forvaltningsorgan for å gjøre søknadsløp mer effektivt for oppdretter.

- Vi får også en oppdatering fra Fiskeridirektoratet om hvilke teknologiske standarder som vil gjelde framover. I tillegg så vil avlsselskapene si litt om hva de har mulighet til å levere dersom markedet er villig til å akseptere. Alt med fokus på å oppdrette en smolt som er kvalitets og prestasjonsmessig i verdenstoppen.

Han sier de nå har 240 påmeldte. Påmeldingsfristen er satt til i dag, torsdag.

Av disse kommer 37 % fra leverandørnæringen, 38 % er oppdrettere, 10 % kommer fra forvaltningen og 15 % er forskere.

Men også studentene kjenner sin besøkelsestid

- Det kommer 31 skarpe og håpefulle hjerner fra NTNU og Nord Universitet for å lære mer om settefisknæringen og hvilke muligheter som kan ligge der for nyutdannede studenter, sier Aspaas til kyst.no