SINTEF skal forske på ammoniakk som grønt drivstoff til skipsfarten

SINTEF skal jobbe med å løse forskningsutfordringer knyttet til bruk av ammoniakk som nullutslippsdrivstoff for skipsfarten. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn annonserte i forrige uke at prosjektet Ammonia Fuel Bunkering Network finansieres med 89 millioner kroner gjennom Grønn plattform-ordningen.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet er todelt: det består av en industridel og en kompetansedel. Industridelen er ledet av Azane Fuel Solutions (et samarbeid mellom ECONNECT Energy og Amon Maritime) og skal utvikle og demonstrere et ammoniakkdrivstoffbunkernettverk for skip. SINTEF leder kompetansedelen, med fokus på å løse en rekke tekniske utfordringer og sikkerhetsspørsmål ved design og bruk av ammoniakkdrevne motorer og brenselceller.

- Vi har lenge visst at ammoniakk har potensiale som nullutslippsdrivstoff, og vi er veldig glade for å starte arbeidet med å få det til å bli en realitet og muliggjøre dekarbonisering av skipsfartsindustrien, sier Cecilia Gabrielii, forsker hos SINTEF.

Blant annet skal forskningsteamet bruke eksperimenter og modellering for å forbedre brenselcellers levetid og motorforbrennings effektivitet. Vi skal utvikle nye modeller for simulering av ammoniakkdispersjon, som vil gjøre det mulig å forbedre sikkerhetstiltakene for ammoniakkbunkerinstallasjoner. Vi vil også utarbeide bedre metoder for teknoøkonomisk analyse og klimagassvurderinger av hele ammoniakkverdikjeden, noe som vil hjelpe beslutningstakere i den kommende omstillingen. Resultatene vil deles effektivt for å raskere realisere ammoniakk som maritimt drivstoff.

- Azane Fuel Solutions vil utvikle, bygge, teste og drive den første bunkringsterminalen i en norsk havn, under reelle forhold. Denne første bunkringsterminalen for grønn ammoniakk vil være en viktig mulighet for internasjonal adopsjon av ammoniakkdrivstoff, sier Miriam T. Wennberg, CFO i ECONNECT Energy.

Terminalen skal være klar og i drift så tidlig som 2023.

Prosjektpartnere:

  • ECONNECT Energy
  • Amon Maritime
  • SINTEF
  • Fjord Base
  • Global Ocean Technology
  • Yara
  • Viridis Bulk Carriers
  • HYEX Safety
  • Arena Ocean Hyway Cluster