Sjøfolk sover dårligere enn lastebilsjåfører. Illustrasjon: Pexels, public domain

Sjøfolk sover dårligere enn lastebilsjåfører

Transportøkonomisk institutt har undersøkt hvor trøtte arbeidstakerne innen ulike transportsektorer er. Her kommer det frem at vaktene innen sjøtransport i snitt varer 11, 1 timer, noe som er nær dobbelt så lenge som innen veitransport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ross Phillips, forsker ved Transportøkonomisk institutt har kartlagt hvor trøtte arbeidstakerne innenfor ulike transportsektorer er. Han har funnet ut at mens en vakt innenfor veitransport i gjennomsnitt er seks til syv timer lang, varer vaktene innen sjøtransport i snitt 11, 1 timer. På toppen av det kommer halvannen times ekstraarbeid.

23 prosent av respondentene innen sjøfart i Ross' undersøkelse svarte at de måtte arbeide selv om de følte seg utslitte, mot åtte prosent innen veitransport. En av fem sa i fra til kolleger om at de følte seg for utslitt til å jobbe.

I følge Phillips' tall, sover arbeidstakerne innen alle de ulike bransjene i snitt 7,1 time per arbeidsdag, og en av ti hadde totalt sovet mindre enn 12 timer, 48 timer før vakt.  Kvaliteten på søvnen var dårligere for sjøoffiserer som arbeider mer om natten og må forholde seg til flere ulike vaktsystemer og søvn på mindre gunstige tidspunkt i løpet av dagen.

- Den som leter, finner

På årets tilsyn har Sjøfartsdirektoratet hatt fokus på hviletid og bemanning. Under Sjøsikkerhetskonferansen forrige uke gikk de gjennom sine funn så langt i år.

De siste tre årene har Sjøfartsdirektoratet i gjennomsnitt gjennomført 4700 tilsyn årlig, hvorav 520 uanmeldte. I snitt gis det 5500 pålegg årlig.

Av 4000 pålegg så langt i år har 150 vært relatert til bemanning og hviletid.  Sammenlignet med fjoråret har antallet funn knyttet til hviletid og bemanning nesten doblet seg per 23. september 2016.

-Altså, dersom man leter, finner man, sier Vegar Berntsen, rådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

I Sjøfartsdirektoratets egen spørreundersøkelse om bemanning og hviletid var hele 19 prosent av de 3105 respondentene uenig eller delvis uenige i at fartøyet de arbeidet på var tilstrekkelig bemannet for å ivareta sikkerheten. Inndelt etter fartøystype gjaldt det fem prosent innen fiskefartøy, 15 prosent innen lasteskip og 45 prosent innen passasjerskip.

Åtte prosent av respondentene sa at det ofte eller nokså ofte fikk utsatt vaktskiftet eller måtte avbryte en frivakt.  Fire prosent svarte at de ofte eller nokså ofte arbeidet mer enn 16 timer per døgn.