Tarald Sivertsen på Tekmar 2015.

Vil at fiskehelsebiologer skal legge premisser for vekst

Tarald Sivertsen, leder i Sjømat Norge Rømmingsutvalg mener næringen bør være stolt over tiden som er tilbakelagt i næringen, men mener at tiden er inne for at fiskehelsebiologer skal legge premissene for videre vekst. - Det blir ofte for enkelt med et regneark fra økonomistudiet når man skal løse biologiske problem, sier han. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under Tekmar holdt Sivertsen, innlegg rundt «menneskelige faktorer, gjør vi det vi kan og kan vi det vi gjør». Han innledet med å skryte over utviklingen som har vært i næringen.

- Det har vært en viktig og nyttig periode og lagt grunnlaget for næringen vi har i dag. Det skal vi være stolte av. Men kanskje er vi kommet til et nytt industrielt veiskille, sier han.

Han viser til at produksjonskostnadene øker og at produksjonen jevnes ut.

- I særlig grad er dette knyttet til den sjøbaserte driften. I 2015 ser det ikke bra ut. Kostnadene fortsetter å øke, konstaterer han.

- Trenger en holdningsendring

Sivertsen påpeker at næringen ikke kan ikke skylle på politikere og forvaltning for fiskehelse-utfordringene som er.

-Næringen må ta en selvransakelse og selv finne ut hvor vi står, for å kunne dempe konsekvensene av nedgangen i volum og slaktestørrelse. For ofte har vi hørt at næringen har løst dette før. Spørsmålet er om det er nok smerte og alvor når beslutningene tas, sier han.

Han forteller at de menneskelige faktorene er viktigere enn all teknologi.

- I fremveksten av bioøkonomien langs kysten, er det helt nødvendig å være bevisst på at det trengs en holdningsendring i oppdretts-selskapene. Har vi ikke strukturene, nytter ikke bare teknologien om vi skal vokse, sier han.

- Ser man eksempelvis på det som gjøres innen FoU på PD og lakselus, gjøres det lite på den forebyggende siden. Det går på hvordan man kan behandle seg vekk fra problemet. Vi må få orden på dette slik at de ikke oppstår slik det gjør i dag, påpeker han.

Han mener at fremtidig vekst bør belages på at næringen må mer inn på FoU- siden, og se mer på de fiskehelsemessige og driftsmessige utfordringene som er i dag.

- Helt siden problemene rundt regionaliseringen kom på 90 tallet, er det den økonomiske struktureringen i næringen som har hindret at det har oppstått mer biologiske strukturer,

- Det er fiskehelsebiologene sin tur å sette premissene for videre vekst. Men da må vi også se bakover på det som er gjort. Det blir ofte for enkelt med et regneark fra økonimistudiet når man skal løse biologiske problem. Næringen har utgangspunktet for å gjennomføre en omstilling, konkluderer han.