Torleiv Næss Ugland, styreleder i Terramarine, sier oppdrettsnæringen står 20 år tilbake sammenlignet med håndteringen av avløpsslam, der nesten 100 % nå resirkuleres . Man kan hente ut proteiner fra slammet, lage biogass av noe, samt benytte resten til gjødsel. Foto: Therese Soltveit
Torleiv Næss Ugland, styreleder i Terramarine, sier oppdrettsnæringen står 20 år tilbake sammenlignet med håndteringen av avløpsslam, der nesten 100 % nå resirkuleres . Man kan hente ut proteiner fra slammet, lage biogass av noe, samt benytte resten til gjødsel. Foto: Therese Soltveit

- Slam har et mye større potensial enn hva man utnytter i dag

Terramarine mener mulighetene for å utvikle mer av slammet fra lakseoppdrett er betydelig. Styreleder i selskapet, Torleiv Ugland, sier etterspørselen etter organisk gjødsel er svært stor i Sørøst-Asia, men påpeker de må få tilgang til mer materiale for å utvikle potensialet i markedet. 

Publisert

Terramarine er et internasjonalt konsulent-, handels- og serviceselskap som blant annet håndterer slam fra norsk havbruksnæring. Slammet omdannes til gjødsel som igjen benyttes i jordbruket. 

Styreleder i Terramarine har tidligere bygd opp Høst Verdien i Avfall AS som håndterer slam fra alle de store norske byene. Slammet resirkuleres og leveres som jordforbedringsmiddel i landbruket og som vekstjord til grøntanlegg. 

Styreleder Torleiv Næss Ugland sier til Norsk Fiskeoppdrett at han ser et stort potensial for å utnytte mer av slammet som kommer fra oppdrettsnæringen, men påpeker at næringen står 20 år tilbake sammenlignet med håndteringen av avløpsslam der nesten 100 % nå resirkuleres. Dette ønsker han å bidra til å bedre fremover. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP