«Ronja Nærøysund» ved kai ved kai i Rørvik for å gå inn i tjeneste for Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Selve skipsdåpen er berammet til lørdag 5. mars klokken 1500 i Rørvik Havn. Foto: Sølvtrans

Inviterer til dåp for «Ronja Nærøysund»

«Ronja Nærøysund» døpes 5. mars klokken 1500 i Rørvik Havn.  Den skal være en av Sølvtrans hittil største og mest avanserte brønnbåter, og er nå på plass i Namdalen.

Publisert Sist oppdatert

Fartøyet som døpes 5. mars vil både sikre operasjonell kapasitet i to selskap og være et vannskille for rekruttering og utdanning av sjøfolk i regionen.

Brønnbåten på 4.000 kubikkmeter overleveres fra Sølvtrans til SinkabergHansen og Emilsen Fisk og deres felles driftsselskap SBH Emilsen Akvamiljø AS.

«Ronja Nærøysund» er satt opp med utstyr som skal ivareta fiskevelferd, biosikkerhet og miljø på en bærekraftig og framtidsrettet måte.

- «Ronja Nærøysund blir den tredje i rekken fra oss som skal løse oppgaver på Namdalskysten og Helgeland. Vi lever ved og av havet, og det setter nivået for hvordan disse båtene utformes og driftes, sier Robin Halsebakk, daglig leder i Sølvtrans.

I dette prosjektet er lokal verdiskaping vesentlig. Båtene bygges i Norge, samt at utstyr og tjenester kjøpes av norske leverandører. For Emilsen Fisk og SinkabergHansen blir «Ronja Nærøysund» viktig for å ivareta og utvikle produksjonskapasiteten.  

- Båten vil både sikre behovet ved den nye laksefabrikken og det operasjonelle ved våre lokaliteter, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Med det nå tredje Sølvtrans-fartøyet i regionen, arbeider rederiet sammen med de to selskapene også for forsterket lokal tilknytning. Dialogen om rekruttering og ansettelse på denne båten har vært tett. Resultatet er at det nå blir seks faste lokale sjøfolk på «Ronja Nærøysund». I tillegg kommer en dekkskadett og en maskinkadett/maskin jr.

Videre har bemanningen av det nye fartøyet gitt flere åpne stillinger på «Ronja Ocean» og «Ronja Explorer». Disse fartøyene operer i regionen og at tre nye lokale sjøfolk kan ansettes på disse båtene.