Håkon Normann Rønning blir del av STIMs nye satsing på tekniske havbrukstjenester. Foto: STIM
Håkon Normann Rønning blir del av STIMs nye satsing på tekniske havbrukstjenester. Foto: STIM

Håkon Normann Rønning mønstrer på hos STIM

STIMs satsing på tekniske havbrukstjenester har fått vind i seilene – og navigerer trygt videre med senior Rønning om bord.

Publisert

STIM bygger opp avdeling for tekniske havbrukstjenester med base i Trondheim. Joachim Buarø er allerede på plass som leder for den nye avdelingen, og nå kommer også Håkon Normann Rønning på vakt i STIMs lokaler i Kjøpmannsgata 37.

- Dette er et fagfelt jeg har jobbet med nær sagt hele livet, og som jeg brenner for. Etter mange fine år i Aquastructures gleder jeg meg nå stort til å få være med å bygge opp dette som langt på vei er et nytt virksomhetsområde for STIM. Jeg ser også fram til å jobbe med Joachim igjen, som er en gammel arbeidskamerat og en meget dyktig fagmann, sier Håkon.

Ved avdelingen i Trondheim jobbes det nå for å få på plass akkrediteringer for inspeksjons- og sertifiseringstjenester. STIM er fra før landets ledende grossist for vaksiner og fiskehelseprodukter og tilbyr fiskehelsetjenester, miljøtjenester og rådgiving fra flere avdelingskontorer langs kysten. 

STIMs nye avdeling i Trondheim blir ikke bare selskapets hjemmehavn for tekniske havbrukstjenester. Kundekonsulent Stian Lernes og prosjektansvarlig Eirik Holand har også kontor samme sted. Fra 1. Februar får veterinær Ingrid Harneshaug Rød det samme. Hun jobber i dag ved selskapets fiskehelseavdeling i Harstad. 

- Vi har mange kunder i Trøndelag, så vi har lenge hatt behov for en skikkelig avdeling her. Nærhet til kundene er viktig, og nå har vi et godt utgangspunkt å bygge videre på innenfor alle virksomhetsområdene våre, sier COO Kunnskapstjenester Henrik Hareide i STIM.