Storvik Aqua sin stand på Aqua Nor. Foto: Storvik Aqua.

Storvik Aqua kjøpt opp av Vard

Skipsbyggingskonsernet spisser profilen innen oppdrettsnæringen og har kjøpt utstyrsleverandøren Storvik Aqua, og vil eie 95 % av aksjene i selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Målsettingen med oppkjøpet er å styrke både Vard og Storvik Aqua sin posisjon i havbruksnæringen. Skipsverftet Vard Aukra er dedikert til konsernets satsing innen havbruk, og har i løpet av kort tid utviklet og levert en portefølje av fartøy og løsninger som har blitt godt mottatt i markedet. VARD og Storvik Aqua har hatt et tett samarbeid det siste året, og oppkjøpet vil åpne for et spennende innovativt miljø med fokus på skreddersydde integrerte og miljøvennlige løsninger, heter det i en pressemelding.

Oppkjøpet kostet dem 35 millioner kroner. 

– Gjennom oppkjøpet av Storvik Aqua har Vard styrket sin kompetanse og mulighet til å løfte frem fremtidsrettede løsninger til morgendagens havbruk. Vi ser virkelig frem til samarbeidet med kollegaer i Storvik Aqua, deres kunder og øvrige forretningspartnere, opplyser verftsdirektør i Vard Aukra Hans Gunnar Hansen.

Daglig leder i Storvik Aqua, Svein Arve Tronsgård ser også frem til samarbeidet

- Dette representerer en ny tidsepoke for Storvik Aqua som vil gi oss som selskap enda større evne og mulighet til å utvikle oss videre og ta del i større prosjekter og systemleveranser gjennom Vard. Med fokus på teknologi som gir bærekraft og lønnsomhet for kundene, ønsker Storvik Aqua og VARD nå sammen å ta steg som en innovativ og sterk partner til havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Les også: Storvik Aqua var mer lønnsom tross kraftig fall i utenlandsmarkedet

Daglig leder Svein Arve Tronsgård. Foto: Storvik Aqua.

Omsetningen til Storvik Aqua viser i 2015 en nedgang på 10,9 millioner i 2015, der de endte på 38,1 millioner, mot 49 millioner i 2014. Driftsresultatet til selskapet steg med 117 000 kroner, og ble totalt to millioner i 2015.

– Det har vært en nedgang i omsetningen i 2015, noe som i hovedsak skyldes redusert salg til utlandet og dreining i produktområder for selskapet. Resultatet er positivt på tross av at selskapet har hatt en svært høy FoU aktivitet gjennom året. Vi ser nå økning på nye andre produktområder som gir vesentlig bidrag til resultatet, uttalte Tronsgård til kyst.no i september.

  • Storvik Aqua har levert utstyr i over 40 land og har egne datterselskaper i Chile og Skottland.
  • Virksomheten ledes fra Sunndalsøra og har totalt 33 ansatte, herav 15 ved de norske lokasjonene på Sunndalsøra og Meisingset, 15 i Chile og 3 i Skottland.
  • 10 prosent av omsetningen deres øremerkes forskning og utvikling.
  • Storvik Aqua AS sin virksomhet består av produktutvikling, produksjon og salg av produkter, samt service/support tjenester til havbruksnæringen med produkter innenfor merdmiljø, biomasse, oksygen og fôring.