Daglig leder Klaus Hoseth i Stranda Prolog. Foto: Screenshot av selskapets Vimeo-film.
Daglig leder Klaus Hoseth i Stranda Prolog. Foto: Screenshot av selskapets Vimeo-film.

Stranda Prolog er konkurs

Styret i Stranda Prolog AS har i dag levert inn oppbudsbegjæring til Møre og Romsdal tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Stranda Prolog skriver i en pressemelding at de var forberedt på fortsatt vekst og hadde en stor ordrereserve da Covid-19 rammet.

- Ordreinngangen var fortsatt god i starten av pandemien, men ble deretter svak. Med liten ordreinngang, store kostnadsøkninger på allerede inngåtte kontrakter, mangel på råvarer og arbeidskraft til å fullføre prosjektene, gikk dette etter hvert ut over lønnsomhet og likviditet.

Kontinuerlig forsinkelser

Videre skriver de at administrasjonen og de ansatte har arbeidet for å redusere kostnader og få prosjektleveransene i havn.

- Arbeidet har vist en positiv tendens, men det har kontinuerlig vært forsinkelser i pågående prosjekter og kontraktsforhandlinger. Samtidig har mengden forespørsler og utsendte tilbud, aldri vært større enn nå.

Stranda Prolog understreker at långiver har vist stor fleksibilitet gjennom den krevende markedssituasjonen, men med vanskelig tilgang på innsatsfaktorer og nye kontrakter lot situasjonen seg ikke løse.

- Vi vil berømme de ansatte som har stått på gjennom denne vanskelige perioden, på anlegget i Kristiansund, i salgteam og ute på montasjer rundt omkring i verden. Uten deres fleksibilitet, innsats og kompetanse, hadde nok denne dagen kommet tidligere. Dessverre klarte vi ikke å komme i mål. Styret takker ydmykt for innsatsen.

Styret håper det er grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan startes opp igjen.