Tekmar arrangeres for 16.gang, i år med ekstra fokus på Fiskevelferd.

Fiskevelferd blir fokus på årets Tekmar

TEKMAR 2018 setter et bredt og løsningsorientert fokus på fiskevelferd under fanen: «FISKEVELFERD 2.0 – tid for økonomisk lønnsomhet på biologisk akseptable premisser». 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tekmar skriver i en pressemelding at Norsk laksenæring de siste 5 årene har opplevd en stagnasjon i produsert mengde laks.

- Dette bør være meget bekymringsfullt for det som er utpekt som en vekstnæring. Hovedforklaringen på denne stagnasjonen har vært lakselus utfordringen, en utfordring som er i ferd med å dreies mot fiskevelferd, skriver de.

TEKMAR 2018 setter et bredt og løsningsorientert fokus på fiskevelferd under fanen: «FISKEVELFERD 2.0 – tid for økonomisk lønnsomhet på biologisk akseptable premisser».

- Årets konferanse berører alle som ønsker å være med på å ta laksenæringa et skritt videre, skriver Tekmar

De påpeker at fiskevelferden fortsatt må ta både et steg frem og et trinn opp, for å komme på det nivået som er nødvendig. 

- Laksenæringen må oppgraderes til FISKEVELFERD 2.0. Kanskje må næringa gjøre noen radikale grep relatert til fiskevelferd, både på regelverksside, investeringsside, standardiseringsside, produktutviklingsside m.v. I en tid med underskudd på laks i markedet og et skrik etter vekst: hvordan skal næringa levere bedre fiskevelferd, øke produksjon pr ansatt og redusere produksjonskostnadene?  TEKMAR legger til rette for å ta denne store diskusjonen, i skjæringspunktet mellom næring, myndighet og FoU, melder de.

Gjennom innlegg belyses hvordan en skal få til en forpliktende sammenkobling mellom biologi og økonomi, gjennom innlegg fra bl.a. Statssekretær Roy Angelvik, Advokat Liv Monica Stubholt, Selmer DA og Aksjeanalytiker Tore Tønseth, SpareBank 1 Markets. Det sprørres også om status og utvikling innen hudskader og gjelleblødninger skal sidestilles med økonomiske begrep som CAPEX, OPEX og EBITA, i framtidens investorvurdering av oppdrettsselskaper. Og om tiden er inne for å bringe forpliktende fiskevelferd inn i vurderinger for vekst i næringen.

Samtidig reises det spørsmål ved hvilke grep som må tas for å komme opp på et FISKEVELFERD 2.0 nivå.

- Hvordan kan en operasjonalisere fiskevelferdsindikatorer i kommersiell produksjon?, spør de.

Tekmar arrangeres i år for 16. gang. TEKMAR 2018 arrangeres i Trondheim 4. og 5. desember 2018.  På slutten av konferansens andre dag er det halerarrangementer fra Patentstyret, Sjøfartsdirektoratet og Bærekraftsportalen.