Rune Eriksen svarer på påstander om torskeoppdrett i dette innlegget.

For mange misforståelser om torskeoppdrett

Det er mange misforståelser om torskeoppdrett som deles på internett for tiden, og noen ganger må en bare le. Andre ganger er det greit å korrigere bildet. Jeg ser meg nødt til å gjøre nettopp det etter å ha lest Hanne S. Nilsens innlegg.

Hvis det er slik at Hanne S. Nilsen aldri har spist fisk fra frysedisken, vil jeg absolutt anbefale henne det, for også den fisken smaker himmelsk. Men fra spøk til alvor, det blir feil å påstå at den eneste grunnen til at vi skal drive med oppdrett av torsk, er jakt på fortjeneste. Verden trenger mat, mer mat og mer proteiner. Med torskeoppdrett kan vi bidra til å løse denne utfordringen. Også FN er klare på at akvakultur i godt regulerte former er en løsning og ikke et problem. For med opprett av torsk kan vi nettopp det, produsere mer bærekraftig og sunn mat som hele verden kan ha nytte og glede av året rundt. Det er det som er drivkraften for oss som driver med torskeoppdrett. I tillegg til er vi nok alle lokalpatrioter som ønsker å bidra til utvikling og arbeidsplasser i lokalsamfunnene våre langs kysten.

En del debattanter lurer på hvorfor vi ikke lukker anleggene våre. Det er flere gode grunner til at vi ikke gjør dét. Det finnes ikke friskere og renere vann enn i havet, og med vår lange kyst er Norge ganske enestående på akkurat dette. Dessuten vil det koste mye mer å produsere i lukkede anlegg enn i det åpne hav. Det må i tilfelle utvikles ny teknologi som gjør det mulig å produsere på denne måten. Landbasert oppdrett krever en masse (dyr) energi. Om vi i Norge skal finne løsninger som gjør det økonomisk forsvarlig å produsere fisk på land, mister vi et viktig konkurransefortrinn som vi har i dag, og vi kan komme til å bane vei for land med en annen holdning til oppdrett og dyrevelferd. Er det det vi ønsker? Ikke å utnytte de naturressursene og konkurransefortrinnene som vi har, vil etter min mening være usmart.

Jeg ser at Hanne S. Nilsen og andre mener at næringen står for ukontrollert vekst. Det stemmer ikke. Det er i dag 25 godkjente torskelokaliteter i Norge, hvorav 12 er i drift, (til sammenligning er det 1067 lokaliteter for laks og ørret, hvorav ca 2/3 til enhver tid er i drift). Normal størrelse på en tillatelse er 780 tonn på konsesjonsnivå (945 tonn i Troms og Finnmark). Kloden består av 70,8 % hav, og dette tilsier at oppdrettsanlegg opptar særdeles liten plass i havet. Sektoretatene som forvalter næringen, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, Statsforvalteren og Fylkeskommunen, regulerer næringen i dag, og torskeoppdrett er en av de mest regulerte næringene vi har i Norge. Alt av informasjon om dette ligger åpent for alle å lese på nett.

Når det er snakk om forurensning i havet, kunne forsker Øyvind Strand fra Havforskningsinstituttet meddele at gjødsel fra oppdrettsanlegg har lite å si for fjorden. Dette funnet var en del av resultatet som kom frem i en studie av produksjon av blåskjell i hav. Resultatet ble delt i kyst.no onsdag 12. april.

At kysttorsken går tilbake, skyldes ikke torskeoppdrett. Det er en utvikling som dessverre har pågått over lang tid. Villtorsken er heller ikke truet, slik enkelte tror. Her må vi ta klimaendringene i betraktning. Vi ser at mønsteret til villtorsken endrer seg mye på grunn av blant annet økte temperaturer i havet. Torskebestanden er ellers godt regulert gjennom overvåket og rapporteringspliktig yrkesfiske begrenset av sesongvarierte kvoter.

Og ja, jeg er euforisk i min iver etter å bidra til produksjon av sunn mat, skape lokale arbeidsplasser, og bidra til utvikling av lokalsamfunnene langs kysten vår! Men det både jeg og oppdrettsnæringen kan bli flinkere til, er å dokumentere og belyse offentlig hvor bærekraftig næringen vår er. Ikke bare ved å vise hvordan vi følger FNs bærekraftsmål, men ved å løfte frem all forskningen som er gjort i regi av ledende forskningsmiljøer som Nofima, Havforskningsinstituttet og Møreforskning.

Så med dette inviterer vi med glede alle som er interessert i å vite mer til å ta kontakt med oss for et besøk på et av våre anlegg. På anleggene kan de med egne øyne få se hvordan vi jobber hver dag for å forbedre og styrke norsk torskeoppdrett. I mellomtiden anbefaler jeg et besøk på vår nettside, torskenettverket.no, hvor alle som er nysgjerrige kan lese mer om hva næringen gjør, og hva næringen står for!