Claire Alice Runge, en av forskerne bak studien som slår fast at oppdrett er best for fremtidens matproduksjon, når det gjelder miljøvatrykk . Foto: Privat

Oppdrett i sjø kan redusere miljøeffekter av matproduksjon betraktelig

UiT Norges arktiske universitet, melder at forskere har summert at dersom verdens økende befolkning spiser mer fisk og annen sjømat dyrket i havet, så kan mennesker i stor grad redusere miljøeffekter av matproduksjon på jorden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forsker Claire Runge, fra universitetet, har sammen med forskere fra USA funnet at mennesker kan redusere fotavtrykket innen matproduksjon, og redusere påvirkning på verdens økosystemer og biodiversitet, både i hav, ferskvann og på land, ved å drive mer oppdrett i sjø.

Ifølge en nyhetssak på universitetets hjemmesider kommer det frem at forskerne fant at ved å øke produksjonen av sjømat kan en redusere jordbruksarealet som trengs for å livnære den økende befolkningen i årene som kommer, og dermed redusere miljøpåvirkningen.

Etter grundige statistiske modelleringer fant de ut at en kan redusere jordbruksarealet med hele 729-747 millioner hektar globalt hvis man erstatter deler av kjøttproduksjonen med akvakultur.

- Vi så på om akvakultur kunne bidra til å redusere trykket som matproduksjon til mennesker har på jorda.  Det vi fant ut var at vi kan redde et landområde like stort som Kina hvis folk bytter ut en liten del av sin diett til akvakultur-protein f.eks. fisk, i stedet for svin, kylling eller storfe, forteller Claire Runge. Hun understreker imidlertid at de kun har studert dette i forhold til landareal, og at de har ikke tatt med andre faktorer som for eksempel forurensning av luft og vann, sier Claire Runge i saken.

Dyrefôr og akvakulturfôr

En av grunnene til at akvakultur er mer miljøvennlig enn eksempelvis storfeproduksjon påpekes er at fisk og andre sjødyr er mer effektive når det gjelder å konvertere mat til energi og biomasse.

- Selv om man dyrker noe av fôret til for eksempel oppdrettslaksen på land, så kreves mye mindre areal til det enn til å produsere like mye storfe. Ved å øke produksjonen av ulike typer skjell, for eksempel kamskjell, så vil dette gi et enda lavere fotavtrykk, ettersom skjellene ikke krever noe som helst fôr, skriver UiT.

- Utvidelsen av landbruk over hele verden driver utryddelsen av arter og den dramatiske utryddelsen av hele økosystemer. Dette vil fortsette i tiden fremover. Akvakultur gir oss en metode til å senke trykket på våre naturlige landskap, utmark og dyreliv, mener Runge.

Denne uken presenteres resultatene fra forskningsstudien i det anerkjente tidsskriftet PNAS.