Rune Eriksen, operasjonsdirektør Vesterålen Havbruk.

Torskeoppdretter får produksjonstillatelse

Vesterålen Havbruk setter Lyngøya utenfor Harstad på kartet som utstillingsvindu for neste generasjon torskeoppdrett.

Publisert Sist oppdatert

- I dag har vi gleden av å annonsere at etter en omfattende og god saksbehandlingsprosess, har Vesterålen Havbruk fått tildelt akvakulturtillatelse for torsk ved Lyngøya / Bjarkøya i Harstad kommune. Tillatelsen omfatter en produksjon på 1999 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) og er gitt av Troms Fylkeskommune, skriver Vesterålen Havbruk.

Selskapet skriver videre at bruk av ny oppdrettsteknologi og sirkulær økonomi er viktige bærebjelker i selskapets strategi.

Unngå kjønnsmodning

Gjennomførte forundersøkelser viser at lokaliteten er svært godt egnet for oppdrett av torsk, med bra vannutskifting og flotte forhold for fiskens velferd.

Skisse over det aktuelle området.

Ifølge selskapet vil oppdrettsanlegget bli plassert sør for Lyngøya, og vil bestå av fire merder og fôrflåte. Fisken vil bli lysstyrt for å unngå at fisken blir kjønnsmoden, og dermed hindre en utilsiktet gyting i sjøfasen. Lysene vil være plassert under vann og kan kun sees fra luften. Anleggets ytterhjørner vil være utrustet med lysmarkering i henhold til gjeldende regelverk for å varsle båttrafikken i området.

- Det unike med anlegget er at det er utstyrt med system som samler opp utslipp fra produksjonen fra merdbunnen, og pumper dette tilbake til fôrflåten. Dette er et system og en teknologi som reduserer belastningen på faunaen med 60-80 % sammenliknet med konvensjonell drift, heter det i meldingen.

Rask restituering

Planlagt oppstart henger sammen med øvrige søkte lokaliteter i nærområdet. Ved full drift vil det være opp til 5 faste medarbeidere tilknyttet Vesterålen Havbruks drift ved Bjarkøya.

- Vi ønsker å gjennomføre en bærekraftig produksjon hvor fiskens velferd, sikkerhet og hensyn til nærmiljøet og våre medarbeidere er ivaretatt på en meget god måte. At vi velger en strategi med oppsamling av utslipp fra produksjonen er et bevist valg for å kunne ha en lokalitet som skal kunne restituere seg raskt mellom produksjonssyklusene. Vi har tro på at en slik løsning vil bevise at drift av anlegg i sjø ved bruk av denne teknologi, har en mindre påvirkning på miljøet. Blant de lokale aktørene i området føler vi oss godt mottatt og ser frem til å få et sterkt samarbeid med lokalt næringsliv, sier Rune Eriksen, operasjonsdirektør i Vesterålen Havbruk.

Om Vesterålen Havbruk

Vesterålen Havbruk AS er en betydelig aktør innen hvitfiskproduksjon med virksomhet på Myre i Øksnes kommune og i Bø Kommune. Selskapet har en holistisk tilnærming på å utnytte alt råstoff fra fiskeressursene. Selskapet investerer i storskalaproduksjon av oppdrettstorsk og har et mål om å produsere en optimal miks av villfanget fisk og oppdrettsfisk.