Viktigheten av lufting og oksygenering i akvakultur

Når det gjelder å drive et lønnsomt havbasert oppdrettsanlegg, er to av de største hindringene tap av fisk og dårlig vekst. Selv om det er mange mulige årsaker til hver av disse utfordringene, spiller miljøforhold ofte en nøkkelrolle.

Heldigvis finnes det måter å hjelpe til med å bekjempe begge disse problemene gjennom lufting og oksygenering.

Begge prosessene bruker et system med ventiler og tilførselsslanger som er koblet til diffusorenheter i hver fiskemerd. Operatører kan deretter pumpe enten luft eller oksygen inn i vannet i hver merd for å oppnå ønsket resultat.

Selv om de to systemene har mye til felles, brukes de til forskjellige formål.

Lufting

Luftesystemer bruker en luftkompressor for å distribuere luft i bunnen av fiskemerden. Dette skaper vannbevegelse oppover som bringer kaldere, renere, oksygenrikt vann til fisken i merden.

Lufting brukes til å avverge forbedre dårlig vannkvalitet forårsaket av presenninger/luseskjørt/ høy biomasse, til å regulere varierende vanntemperaturer og tiltak ved skadelig algeoppblomstring.

Oksygenering

I likhet med et luftesystem, bruker oksygenering en oksygengenerator for å distribuere rent oksygen inn i en fiskemerd. Oksygenering brukes hovedsakelig når det er lave nivåer av oppløst oksygen i vannet eller når oppløst oksygen raskt har sunket til et punkt hvor fisken ikke vil spise, noe som kan føre til sult og dødelighet. Tilsetning av rent oksygen direkte inn i merdene kan raskt forbedre fiskehelsen og stimulere fôring og vekst.

Strategier for lufting og oksygenering

Den beste måten å sikre sunn fisk gjennom lufting og/eller oksygenering er gjennom overvåking, avbøtende tiltak og styring

  • Overvåking: En effektiv luftings- eller oksygeneringsstrategi begynner med riktig miljøovervåking. Oppdrettsoperatører må følge nøye med på viktige fiskehelsefaktorer som blant annet oppløst oksygen, vanntemperatur, planktonnivåer og strømmer.
  • Begrensning: Når oppdrettspersonell forstår miljøforholdene i fiskemerdene, kan de begynne å utvikle en avbøtende strategi. Mengden luft eller oksygen som sendes inn i en merd bestemmes av hva operatørene ser fra sine miljøsensorer, og operatørene fortsetter å justere nivåene basert på dataene de ser. Systemjusteringer er viktig for å finne riktig teknikk for hver periode innenfor påvekstsyklusen og for ulike vannforhold.
  • Styringssystem: Håndtering av langsiktige miljøforhold krever en detaljert plan for å kombinere og analysere overvåkingsdata med tiltak. Å ha disse dataene og riktig analysere dem gjør det mulig for brukere å gjøre justeringer i strategien for fremtidig forbedring.

Å ta denne tilnærmingen til lufting og oksygenering i starten – og deretter holde fast ved den for å finjustere driften – vil bidra til å forbedre fiskehelsen betydelig og maksimere veksten for den høyeste avkastningen ved slakting.

Et nytt gjennombrudd

Mens lufte- og oksygeneringssystemer har vært i bruk på oppdrettsanlegg i mer enn et tiår og stort sett har holdt seg uendret, introduserte Innovasjø Akvakultur i fjor aquaControl, et autonomt lufte- og oksygeneringssystem som gjør det mulig for operatører å reagere raskt på miljøhendelser enten de er tilstede på lokaliteten eller ikke.

Innovasjø Akvakultur aquaControl: Fremtiden for lufting og oksygenering.

Det nye systemet revolusjonerer lufting og oksygenering ved å gjøre det mulig for brukeren å:

  • Bruk miljødata i sanntid for å identifisere problemer og se resultatene av tiltakene
  • Fjernstyrt systemet fra hvor som helst takket være ett første i sitt slag digitalt ventilsystem
  • Finn enkelt problemer og behandle der problemene oppstår
  • Reduser energikostnader knyttet til lufting og oksygenering

Selv om lufte- og oksygeneringssystemer har mange lignende komponenter, er de svært forskjellige i bruk. Begge teknologiene krever imidlertid en datadrevet ledelse for å effektivt bekjempe utfordringene havbaserte oppdrettsanlegg står overfor. Denne datadrevne tilnærmingen til reduksjon gir oppdrettere muligheten til å ta de riktige beslutningene hver dag for å maksimere fiskehelsen, sikrer sterk vekst og øke produktiviteten.

Lær mer om hvordan Innovasjø Akvakultur’s aquaControl løsning revolusjonerer lufting og oksygenering .

For mer informasjon eller en demo, kontakt John Arve Kleppe. john.arve.kleppe@innovasea.com

Om Innovasjø Akvakultur

Tidligere Nortek Akvakultur, Innovasjø Akvakulturs avanserte akvakulturovervåkingsløsninger gir sanntidssynlighet til alle aspekter av fiskeoppdrett – og dataene for å ta informerte beslutninger. Ved å bruke en blanding av sofistikerte sensorer, høyoppløselige kameraer, kunstig intelligens og cloud computing, leverer Innovasjø enestående innsikt i hvordan lokaliteten din fungerer – og muligheten til raskt å rette kurs eller svare på nye utfordringer. Det hele gir sunnere fisk, bedre produksjon og mer effektiv drift.