Laks i elven Laksforsen i Nordland. Foto: Kiwisoul/Shutterstock.

Flere gytefisk i elvene enn før

– Det har aldri vært registrert mer gytefisk i elvene enn nå, selv om laksen går tilbake, sier Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rapporten status for norske laksebestander, ble i dag lagt frem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Der kommer det blant annet frem at det aldri har vært registrert mer gytefisk i elvene enn det er nå.

I følge rapporten er mengden laks som hvert år kommer tilbake fra havet mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene.

- Det er fordi fisket er så redusert at det har kompensert for tilbakegangen, hevder Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Forseth mener rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot norsk villaks i dag.

- Rømt oppdrettslaks har den største påvirkningen, mens lakselus har den største risikoen for ytterligere skade.

Ingen krise

Vitenskapsrådet konkluderer med at det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak til å stabilisere og redusere disse truslene.

Det er ifølge rapporten bestander i Midt-Norge og Vest-Norge som er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett hevder de har bidratt til dette.

Øyvind Andrè Hamran i Sjømat Norge forteller til Kyst.no at de ikke har fått tid til å gå gjennom studien enda.

- Vi er likevel veldig glad for å se den positive utviklingen med mer gytefisk i elvene. Vi jobber også målrettet hele tiden med å finne nye metoder for å håndtere lus på, og vi ser jo at noe gjør vi riktig.