«Volt Harvest III» er overlevert.

«Volt Harvest III» er overlevert

Tirsdag ble FMV51 «Volt Harvest III» overlevert.

Publisert Sist oppdatert

Fartøyet av designet HFMV P42-500, er 42,70 m langt og har en bredde på 10,20 meter. Dette er den 10. bløggebåten designet og bygd på Fitjar Mekaniske Verksted As på ca. 4 år. Av disse er 9 bygd komplett på Fitjar.

- Dette gir god prosjektgjennomføring, sikrere innføring av det siste innen teknologi («custom made, linking artistry with in dustry») og høy kvalitet i arbeidsutførelser, skriver Fitjar Mekaniske i en pressemelding.

Dette er den 10. bløggebåten designet og bygd på Fitjar Mekaniske Verksted As på fire år.

Stort fokus på fiskevelferd

HFMV P42-500 designet har stort fokus på fiskevelferd, fiskekvalitet, driftseffektivitet og reduserte klimautslipp.

«Volt Harvest III» har slaktekapasitet på over 100 tonn/time og kan frakte knappe 400 tonn bløgget fisk. Båten har elektrobedøvere og fire robot-bløggelinjer, noe som gir god fiskevelferd og høy kvalitet.

Fartøyet er utrustet med hybrid elektrisk fremdriftssystem. Batteripakken er på ca 850 kWh, og om bord er det også et anvendelig landstrømsanlegg. Fremdriftssystem og optimalisert skrogform sikrer lavt klima-avtrykk. Fartøyet kan blant annet seile eller drive bløggeoperasjoner med kun batteridrift i flere timer.

Tredje fartøy til Volt Service AS

Dette er det 3. fartøyet FMV leverer til Volt Service As. FMV50 «VOLT Harvest II» (HFMV P38-400 design) ble levert i november 2021 og FMV53 «VOLT Harvest I» (HFMV P28-200 design) i januar 2022. Disse fartøyene har satt ny standard for bløggebåter i Norge. Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet!