Annonsørinnhold

VORTEX er et semilukket oppdrettssystem levert av ScaleAQ

Vortex: Permanent tiltak mot lakselus

Ved å trekke store mengder friskt vann fra dypet og inn i merden sikrer du at laksen får tilgang til kaldt og oksygenrikt vann, samtidig som luselarvene holdes unna av fysiske barrierer. VORTEX fra ScaleAQ verner fisken og gir den et bedre levemiljø.

Permanent tiltak mot lakselus

Norske oppdrettere greier i dag stort sett å overholde lusegrensene, ved hjelp av gjentatte behandlingsoperasjoner. Den høye belastningen slike operasjoner har på fisken gir imidlertid redusert biologisk prestasjon og produksjon. 1

Slik er det ikke med VORTEX.

ScaleAQs ambisjon er å tilby et system som gir fisken mulighet til å vokse raskt, samtidig som fiskehelse, økonomi og bærekraft ivaretas. Vi forventer at Vortex vil begrense lusesmitte betydelig, og dermed bedre biologi og velferd.

Torstein Kristensen, Head of Biology ScaleAQ

Hva er VORTEX?

Torstein Kristensen, Head of Biology ScaleAQ

VORTEX er et semilukket oppdrettssystem. Lakselusen trives best i de øverste vannlagene, og derfor har man en duk i toppen av noten som stopper lusa fra å komme inn i merden. For å få inn nok friskt vann, pumper VORTEX friskt og lusefritt vann opp fra dypet under merden.

Bedre vannkvalitet Det kalde vannet som pumpes inn bidrar også til en sirkulær strøm av vann inne i merden. VORTEX sikrer dermed bedre oksygenforhold og samtidig bedre strømningsforhold. Systemet lar også oppdretter aktivt regulere strømningshastigheten til ideelle nivåer, som fisken trives og vokser godt i.

Lavere temperaturvariasjoner I tillegg bidrar vannet som hentes opp fra dypet til å unngå både høye sommertemperaturer og de laveste vintertemperaturene.

Kontakt oss for mer informasjon