Rogkjeks yngel. Foto: Linn Therese S Hosteland
Rogkjeks yngel. Foto: Linn Therese S Hosteland

- Robust yngelkvalitet er viktig våpen mot lakselus

Flaskehalsen i oppdrett av rensefisk er yngelproduksjonen, ofte med dårlig yngelkvalitet, varierende lusespising og høy dødelighet etter utsett i merd, ifølge Elin Kjørsvik, Professor, Dept. Biology, NTNU Center of Fisheries and Aquaculture.

Publisert

I FHFs rensefisknytt skriver hun at forskere fra NTNU og SINTEF har vist at et godt startfôr og et kontrollert mikrobielt vannmiljø til larvene er blant de viktigste faktorene for å gjøre bergylteyngelen mer robust.

- Godt startfôr gir langvarig effekt Levende hjuldyr og saltkrepslarver brukes vanligvis som startfôr til marine fiskelarver. Hoppekreps (copepoder) ligger nærmere den naturlige føden og har et bedre innhold av de næringsstoffene som larvene trenger. Allerede etter den første fører et godt fôr til stor forskjell i vekst for både berggylte, torsk og tunfisk. På lengre sikt blir både vekst, overlevelse, aktivitetsnivå, svømmemønster, stresstoleranse og evnen til å fange byttedyr bedre. At det nå er mulig å produsere hoppekreps i stor skala er et gjennombrudd for bedre oppdrett av rensefisk.

God kvalitet gir mer robust fisk

Når eggene klekkes og fiskelarvene kommer i kontakt med vannet, koloniseres de av bakterier. Fiskelarver må beskyttes mot visse bakterier som kan være skadelig, men de trenger også å eksponeres for bakterier for å utvikle immunforsvaret. Løsningen er å lage et stabilt miljø.Ved å sette inn et biofilter med gode bakterier, eller å bruke resirkuleringssystemer.

- Disse fyller nisjene slik at de skadelige bakteriene ikke får mulighet til å dominere. Det er også viktig at forspill og avføring fra fisken fjernes så skånsomt og effektivt som mulig fra vannet, dette gjøres med riktig tankdesign og vannbehandling. Når fiskelarvene får riktig startfôr og god vannkvalitet blir overlevelsen høyere. De tåler mer stress, blir flinkere til å svømme og fange byttedyr, raskere beindannelse og mindre feilutvikling, konstaterer professoren.

Nytt prosjekt fra FHF

Et prosjekt skal nå teste vannkvaliteten i yngeloppdrettsfasen og effekten av å brukehoppekreps som startfôr til rognkjeks. Dette kan være starten på en bedre forståelse av samspillet mellom rognkjeksyngelens miljø og utvikling. Les mer fra FHF prosjektet på Program rensefisk: Vannkvalitet og startfôring for rognkjeks